Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Gospodarka » Plany rozwojowe »

Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 - 2020

Szanowni Państwo Mieszkańcy Cieszyna

W dniu 28 października 2010r. Rada Miejska Cieszyna uchwaliła (Uchwała nr LII/539/10) Strategię Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 – 2020. Strategia to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd. Określa on priorytety i cele polityki rozwoju, prowadzonej na terenie Miasta, jest zapisem świadomych wyborów naszych Mieszkańców i pokazuje koncepcję rozwoju zaplanowaną na kolejne lata. Opracowanie Strategii jest wynikiem porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość Cieszyna. Prace nad aktualizacją Strategii były prowadzone prze specjalnie do tego celu powołany Zespół Koordynujący ds. aktualizacji Strategii oraz Zespoły Tematyczne, które pod kierunkiem Moderatora procesu aktualizacji podczas sesji warsztatowych opracowały wstępny projekt, który po konsultacjach został skierowany do Rady Miejskiej celem uchwalenia.

W związku z tym, pragnę podziękować wszystkim uczestnikom Zespołów Tematycznych oraz Zespołu Koordynacyjnego, w skład których weszli przedstawiciele władz miejskich, radni, urzędnicy samorządowi, dyrektorzy jednostek miejskich, przedstawiciele organizacji gospodarczych, szkół i uczelni wyższych, instytucji polityki społecznej, reprezentanci przedsiębiorców oraz lokalnych organizacji pozarządowych i gospodarczych, za poświęcony czas, odpowiedzialność w podejściu do spraw publicznych oraz merytoryczne zaangażowanie.

Jestem przekonany, że Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010–2020 spełni swoją rolę i będzie służyć rozwojowi naszej społeczności lokalnej.


UM Cieszyn

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9