Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Październik 2018
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Gospodarka » Plany rozwojowe »

Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców

W Cieszynie od 1999r. funkcjonowały dwa programy: Program Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych i Program Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych, w ramach których wszyscy zainteresowani, tzw. Inicjatorzy, mogli ubiegać się o realizację przez Gminę Cieszyn zadań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, dróg gminnych, czy też oświetlenia ulicznego. Programy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzięki nim zrealizowano wiele istotnych dla mieszkańców inwestycji.

W 2011r. nastąpiła zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która wprowadziła ustawowe rozwiązania w zakresie realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, zgłaszanych przez mieszkańców. Spowodowało to konieczność dostosowania programów funkcjonujących w Cieszynie do nowych przepisów. Realizując ten obowiązek Rada Miejska Cieszyna podjęła w dniu 23 lutego 2012r. uchwałę zatwierdzającą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, która dotyczy inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców.

W celu umożliwienia realizacji inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez osoby prawne lub przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej - tak jak było to możliwe w Cieszynie przez kilkanaście lat - Rada równocześnie zatwierdziła program lokalnych inicjatyw infrastrukturalnych (uchwała nr XVII/178/12), uchylając także obowiązujące od 1999r. programy. 

A. Skowroński
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
 

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9