Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Gospodarka » Plany rozwojowe »

Polityka mieszkaniowa

A. Wucki
       Uchwalona przez Radę Miejską 19 sierpnia 1999 roku uchwała w sprawie zatwierdzenia kierunków polityki mieszkaniowej Gminy Cieszyn ustaliła następujące kierunki:
 1. gminny zasób mieszkaniowy zabezpieczy przede wszystkim potrzeby osób o niskich dochodach (mieszkania komunalne na wynajem) oraz osób kwalifikujących się do uzyskania mieszkania socjalnego,
 2. miasto stworzy warunki dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego poprzez:
  1. uzbrajanie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
  2. wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkaniowych,
  3. inicjowanie i wspieranie budownictwa pod wynajem przez tworzenie np. TBS oraz wnoszenie aportem terenów uzbrojonych do podmiotów budujących mieszkania na wynajem.
 3. nastąpi stopniowe doprowadzenie stawek najmu do wysokości 3% wartości odtworzeniowej poprzez realizację polityki czynszowej,
 4. mieszkania o wysokim standardzie lub dużej powierzchni użytkowej przeznaczone zostaną do sprzedaży lub najmu za rynkowe stawki czynszu,
 5. środki pochodzące z czynszów przeznaczone zostaną na administrowanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym gminnego zasobu mieszkaniowego,
 6. realizowana będzie polityka , której celem jest zbycie wszystkich lokali mieszkalnych w budynkach określonych w załączniku do uchwały (z późniejszymi zmianami),
 7. środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych przeznaczone będą na zwiększanie ilości mieszkań socjalnych oraz na wydatki związane z inwestycjami uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe,
 8. środki uzyskane z opłat adiacenckich, pobieranych w przypadku wzrostu wartości nieruchomości związanego z budową urządzeń infrastruktury technicznej, zostaną przeznaczone na wydatki związane z inwestycjami uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe.
       Po 4 latach od podjęcia tej uchwały można stwierdzić, że jest realizowana za wyjątkiem punktu 2c. Nie udało się utworzyć TBS ze względu na założony priorytet zapewnienia mieszkań socjalnych dla najuboższych.

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9