Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


UniaBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Historia i tradycja » Dzieje miasta »

Pod rządami Habsburgów

Biblioteka ks. Szersznika w Książnicy Cieszyńskiej,<br> fot. R. Karpińska

Biblioteka ks. Szersznika w Książnicy Cieszyńskiej,
fot. R. Karpińska

J. Spyra
       Po wygaśnięciu dynastii Piastów rządy w księstwie cieszyńskim, a więc i w Cieszynie objęli Habsburgowie. Cieszynowi udało się wywalczyć status miasta królewskiego, od 1659 r. miał też prawo wysyłania własnych posłów na sejm śląski we Wrocławiu. Uprawnienie to utracił po 1722 r., kiedy Habsburgowie nadali księstwo cieszyńskie księciu lotaryńskiemu Leopoldowi. Jego syn Franciszek został później mężem cesarzowej Marii Teresy i ich potomkowie (dynastia Habsburgów lotaryńskich) rządzili księstwem i Cieszynem do 1918 r. Uprawnienia Cieszyna były stopniowo ograniczane, a na początku XIX w. miasto podporządkowano formalnie i faktycznie tzw. Komorze Cieszyńskiej. Okres feudalnej zależności miasta od Habsburgów trwał do 1848 r.
       W XVII i XVIII stuleciu miasto przeżywało kryzys ekonomiczny spowodowany m.in. zniszczeniami z czasów wojny trzydziestoletniej oraz kontrreformacją prowadzoną przez Habsburgów, na skutek czego wielu protestanckich mieszkańców miasta wyemigrowało. Wyznawcy protestantyzmu musieli swoje nabożeństwa odprawiać w ukryciu do czasu kiedy cesarz Józef I zezwolił w 1709 r. na budowę Kościoła Jezusowego.
       W połowie XVIII w. Cieszyn liczył (bez przedmieść kameralnych) ok. 2200 mieszkańców, powolne zmiany na lepsze nastąpiły dopiero w końcu XVIII w. „Cesarska droga” połączyła Cieszyn z Wiedniem oraz z Krakowem i Lwowem, zreformowano działające w mieście szkoły, w 1775 r. zaczęły działać w Cieszynie międzynarodowe targi. W 1779 r. w Cieszynie podpisano tzw. pokój cieszyński kończący wojnę o sukcesję bawarską. Po ostatnim wielkim pożarze w 1789 r. Cieszyn stosunkowo szybko odbudowano, a odbudową kierował m.in. ks. Leopold Jan Szersznik, najwybitniejszy przedstawiciel epoki Oświecenia na terenie Śląska Cieszyńskiego. Jego zasługą było też założenie w 1802 r. pierwszej na tym terenie publicznej biblioteki oraz najstarszego na Śląsku i w monarchii austriackiej muzeum. Przełom XVIII i XIX w. był kolejnym trudnym okresem w dziejach Cieszyna, ze względu na prowadzone przez Habsburgów wojny z rewolucyjną Francją, a potem Napoleonem, a bankructwo państwa austriackiego w 1811 r. dotknęło wszystkich mieszkańców. Po 1815 r. zaczęło się kształtować życie towarzyskie, powstały pierwsze kawiarnie i stowarzyszenia. W 1837 r. miasto liczyło już ok. 6 tysięcy mieszkańców. Dalszy rozwój blokowany był przez biurokratyczne ograniczenia absolutnego państwa austriackiego oraz systemu feudalnego.
• Pod rządami Habsburgów - więcej

Po wygaśnięciu dynastii Piastów cesarz nadał księstwo cieszyńskie w lenno swojemu synowi Ferdynandowi IV, który potwierdził dawne przywileje Cieszyna (za wyjątkiem prawa wyznawania religii protestanckiej). Nowy władca zmarł jednak po roku i rządy objął jego ojciec Ferdynand III. Odtąd w księstwie cieszyńskim, a więc i Cieszynie rządzili Habsburgowie i to w podwójnym charakterze: jako władcy Królestwa Czech oraz jako właściciele prywatnych majątków książąt cieszyńskich, których zarząd, działający pod nazwą Komory Cieszyńskiej miał siedzibę na cieszyńskim zamku. Regenci Komory nie liczyli się z prawami miasta.


Urząd Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl