Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na InstagramBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Lipiec 2019
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Szlaki spacerowe » Szlakiem pamiątek ewangelików cieszyńskich »

22. Cmentarz Ewangelicki przy ul. Bielskiej

Cmentarz ewangelicki, 2007

Cmentarz ewangelicki, 2007

Grób Jana Śliwki, 2007

Grób Jana Śliwki, 2007

Grób A. Cinciały, 2007

Grób A. Cinciały, 2007

Nagrobek Bolko-Kantora, 2007

Nagrobek Bolko-Kantora, 2007

Brama wjazdowa na cmentarz komunalny, 2008

Brama wjazdowa na cmentarz komunalny, 2008

Brama wejściowa cmentarza, 2007

Brama wejściowa cmentarza, 2007

Cmentarz ewangelicki, fragment planu miasta, 1928

Cmentarz ewangelicki, fragment planu miasta, 1928

Nowy” cmentarz ewangelicki przy ul. Bielskiej został założony w 1887 r. Szczupłość miejsca nie pozwala na zachowanie wszystkich nagrobków, toteż poza nielicznymi przykładami, większość utrzymanych grobów ma z reguły prosty, współczesny kształt. Na cmentarzu spoczywa wielu luminarzy polskiej kultury i nauki, także tych, którym los niejednokrotnie nie pozwolił pracować na własnej ziemi, ale którzy pragnęli tu być pochowani. Wymienimy tylko niektórych z nich. Oznaczenie kwartałów: lewy dolny – I, prawy dolny – II, lewy środkowy (od pierwszej alei poprzecznej) – III, prawy środkowy – IV, lewy górny (od II alei poprzecznej) – V, prawy górny – VI.

1. ks. dr Andrzej Buzek (1885 - 1971), katecheta, publicysta, autor „Historii Kościoła” – III.

2. ks. Eryk Cimała (1906 – 2005), żołnierz i kapelan Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, proboszcz polskiej parafii w Cambridge – IV.

3. dr Andrzej Cinciała (1825 – 1898), adwokat, działacz narodowy, zbieracz folkloru – I.

4. doc. dr Jan Gawlas (1911 - 1965), muzyk, wirtuoz organowy, kompozytor – III.

5. inż. Jerzy Grycz (1892 - 1986), specjalista z zakresu budowy mostów, budowniczy wielu mostów w regionie i w kraju – III.

6. mgr Karol Grycz (1883 - 1963), matematyk; dyrektor Państwowego Gimnazjum Matematyczno - Przyrodniczego w Cieszynie; prezes Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia”, wiceprezes Okręgu Śpiewaczego Bielsko – Cieszyńskiego – III.

7. Jerzy Hadyna (1888 - 1969), pedagog, działacz muzyczny, zbieracz folkloru – II.

8. Andrzej Hławiczka (1866 - 1914), pedagog, organista, animator ruchu śpiewaczego, autor śpiewników – I.

9. Karol Hławiczka (1894 - 1976), muzykolog, pedagog, pianista i organista, odkrywca „cieszyńskich” polonezów – I.

10. Paweł Hulka Laskowski (1881 - 1946), prozaik, publicysta, tłumacz zwłaszcza literatury czeskiej – I.

11. ks. dr Alfred Jagucki (1914 - 2004), senior diecezji mazurskiej, proboszcz Parafii Ewangelickiej w Cieszynie, dyrektor Domu Opieki w Dzięgielowie, publicysta – IV.

12. Helmut Kajzar (1941 - 1982), teatrolog, reżyser, dramaturg – IV.

13. inż. Józef Kiedroń (1879 - 1932), działacz narodowy, ekspert do130 spraw kopalnictwa węgla kamiennego; minister przemysłu i handlu RP (1923 - 1925), twórca Syndykatu Polskich Hut Żelaza – II.

14. dr Jan Kotas (1879 - 1965), notariusz, poseł do Sejmu Śląskiego, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid Śląski” w Cieszynie – II.

15. Bernard Kotula (1874 - 1915), pedagog, metodyk, członek Komisji Podręcznikowej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, zbieracz motywów zdobniczych, autor podręczników, księgarz – I.

16. ks. Jerzy Kubaczka (1867 - 1922), proboszcz Parafii Ewangelickiej w Cieszynie w trudnych latach I wojny światowej, sygnatariusz aktu przynależności śląsko - cieszyńskich kościołów ewangelickich do Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Polsce – IV.

17. Jan Kubik (1886 - 1945), kapelmistrz orkiestry pułkowej IV Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie; organizator koncertów, kompozytor – II.

18.doc. dr Jan Kubisz (1926 - 1972), mineralog, wykładowca na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, członek Polskiej Akademii Nauk – III.

19. dr med. Jan Władysław Kubisz (1885 Gnojnik - 1948 Cieszyn), chirurg, pierwszy polski dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, lekarz drużyn ratunkowych w czasie Powstania Warszawskiego, wydatnie przyczynił się do restauracji Szpitala Śląskiego po II wojnie światowej, pozostawił szkic o historii szpitala – I.

20. Jerzy Kubisz (1862 - 1939), pedagog, współzałożyciel i ofiarny działacz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, współzałożyciel i redaktor „Miesięcznika Pedagogicznego”, publicysta – VI.131

21. Tadeusz Kubisz (1880 - 1964 ), fotograf, właściciel własnego warsztatu, wydawca pocztówek, współpracownik wielu wydawnictw – III.

22. Jan Łysek (1887 - 1915), nauczyciel działacz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i „Sokoła”, współorganizator cieszyńskiego oddziału Legionów Polskich, porucznik 3. Pułku Piechoty Legionów; publicysta, poeta regionalny – II.

23. doc. dr Alfons Mackowski (1902 - 1972), chirurg, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, unowocześnił i rozbudował szpital, wychowawca zastępu chirurgów – III.

24. Władysław Macura (1896 - 1935), muzyk, kompozytor, pianista, ilustrator i kierownik muzyczny w Polskim Radiu w Warszawie – III.

25. ks. Józef Mamica (1878 - 1940), proboszcz parafii ewangelickiej w Błędowicach Dolnych, delegat Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego na Konferencję Międzynarodową do Paryża, członek Głównego Komitetu Plebiscytowego, kapelan Wojska Polskiego w stopniu pułkownika – VI.

26. mgr Janina Marcinkowa (1920 - 1999), etnograf, folklorysta, choreograf, autorka opracowań choreograficznych dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej i Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – V.

27. prof. dr med. Adam Michejda (1916 - 1961), chirurg, pediatra, humanista, profesor chirurgii dziecięcej na Akademii Medycznej we Wrocławiu – IV.

28. prof. dr med. Kornel Michejda (1887 - 1960), chirurg, profesor i dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Wilnie, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich; kierownik II katedry Kliniki Chirurgicznej, rektor Akademii Medycznej w Krakowie – II.

29.ks. sen Oskar Michejda (1885 - 1966), proboszcz parafii ewangelickiej w Trzyńcu, superintendent polskiego Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, prezes Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej w Czechosłowacji, proboszcz w Cieszynie i senior Diecezji Cieszyńskiej, publicysta, redaktor pisma „Ewangelik” i „Kalendarza Ewangelickiego” – IV.

30. ks. dr Jan Pindór (1852 - 1924), długoletni duszpasterz zboru cieszyńskiego, prezes Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej, erudyta, tłumacz protestanckiej literatury anglo - amerykańskiej i klasyków Reformacji – IV.

31. ks. Paweł Sikora (1883 - 1972), prefekt w Seminarium i Liceum Pedagogicznym w Cieszynie, duszpasterz Diakonatu „Eben Ezer” w Dzięgielowie. Twórca i tłumacz kilkuset pieśni religijnych – III.

32 .ks. Jan Stonawski (1870 - 1957), katecheta w Gimnazjum Macierzy i Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, erudyta, bibliofil, redaktor „Posła Ewangelickiego”, publicysta – III.

33. inż. Jerzy Stonawski (1883 - 1936), dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku, wiceburmistrz Bielska – I.

34. prof. Karol Stryja (1915 - 1998), dyrektor naczelny i artystyczny, dyrygent Państwowej Filharmonii Śląskiej, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach, popularyzator muzyki polskiej w świecie – II.

35. Jan Śliwka (1823 - 1874), nauczyciel szkoły ewangelickiej w Cieszynie, organizator Towarzystwa Nauczycieli Ludowych, autor pierwszych polskich podręczników dla młodzieży szkolnej szkół ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim – I.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9