Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Październik 2018
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne

• Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska 2004-2006

Okres programowania 2004 – 2006, w ramach programu realizowany jest następujący projekt:
Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów - zagospodarowanie terenów wzdłuż Olzy

• ERASMUS+

• INFO TESSIN II

• Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Okres programowania 2004 – 2006, w ramach programu realizowany jest następujący projekt:
Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego - ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych Książnicy Cieszyńskiej

• Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych

• Program Infrastruktura i Środowisko

Okres programowania 2007 – 2013, w ramach programu realizowany jest następujący projekt:
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej - budowa kanalizacji

• Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląs

• Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Okres programowania 2007 – 2013

• Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Okres programowania 2007 – 2013

• Fundusz Mikroproj. POWT RCz - RP 2007-2013 w Euroreg. Śląsk Cieszyński–Těsínske Slezsko

Okres programowania 2007 – 2013

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Okres programowania 2007 – 2013


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9