Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne » Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 »

SPORT MOST – MOST SPORTOWY


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

www.cz-pl.eu


PARTNERZY PROJEKTU: GMINA CIESZYN I MIASTO CZESKI CIESZYN

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2010 - 2012

 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*: 1 466 829,11 EURO

 

W TYM KOSZT GMINY CIESZYN*: 56 390,30 EURO 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*: 1 246 803,74 EURO

 

W TYM DLA GMINY CIESZYN*: 47 931,75 EURO

*na podstawie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania

 

OPIS PROJEKTU: 

Gmina Cieszyn uczestniczy w realizacji projektu SportMost – Most Sportowy. Jest to polsko -czeski projekt transgraniczny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przedsięwzięcie jest kolejnym, po „Revitalpaku” i „SportParku”, zadaniem wynikającym ze strategii zagospodarowania brzegów Olzy po obu stronach granicy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie tzw. Ogrodu Dwóch Brzegów. 

Projekt polega na budowie mostu na Olzie łączącego oba miasta. Most ten stanie się węzłem komunikacyjnym na terenach rekreacyjno - sportowych zlokalizowanych w Parku Pod Wałką i w okolicach Parku Sikory. Za jego pomocą zostanie połączone nabrzeże, parki, aleje i obiekty sportowo – rekreacyjne. Umożliwi on pełne wykorzystanie ścieżek pieszo - rowerowych powstałych w ramach realizowanego równolegle projektu „SportPark - Park Sportowy”, które wspólnie z mostem utworzą pętlę dla pieszych, rowerzystów, osób na rolkach itp. W ramach projektu zostanie również wykonane oświetlenie ścieżek i mostu. Rzeczowe zakończenie jego realizacji przewiduje się w dniu 31.05.2012 roku.

 

 

REALIZACJA PROJEKTU:

 

07.10.2011 r.

Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2011 r. Trwają czynności związane z montażem głównej konstrukcji mostu. Prace na zlecenie strony czeskiej wykonuje firma Eurovia. W bieżącym roku rozpoczną się także roboty budowlane po stronie polskiej. Zostanie wykonana ścieżka pieszo - rowerowa prowadząca do mostu na odcinku od Alei Jana Łyska. Dla tego zadania zostanie wyłoniony odrębny wykonawca.


17.10.2011 r

Nastąpiło podpisanie umowy z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą ścieżki pieszo - rowerowej prowadzącej do mostu na odcinku od Alei Jana Łyska, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba z Bytomia.16.11.2011 r.

W dniach 15-16.11.2011 roku w Trzyńcu miało miejsce 8.posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele obu państw zaangażowanych w realizację Programu. Jednym z punktów programu posiedzenia była wizytacja wspólnych projektów realizowanych przez miasta Cieszyn i Czeski Cieszyn. Członkowie Komitetu zapoznali z wspólnymi projektami: SportPark – Park Sportowy, SportMost – Most Sportowy. Goście zwiedzili rewitalizowany Park Adama Sikory w Czeskim Cieszynie, następnie weszli na plac budowy nowego mostu przez Olzę. Po przekroczeniu granicy nastąpił przejazd autokarem, w trakcie którego przedstawiciele Urzędu Miasta przybliżyli szczegóły realizacji projektów zagospodarowania Parku Pod Wałką.


22.12.2011 r.

W dniu 15.12.2011 r. miasto Czeski Cieszyn zwróciło Gminie Cieszyn teren położony przy Alei Jana Łyska zajęty w marcu br. pod budowę konstrukcji mostu sportowego na Olzie. Pozwala to na rozpoczęcie prac budowlanych po stronie polskiej, które w ramach projektu SportMost – Most Sportowy będą polegały na budowie nasypu i ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej do mostu. Z uwagi na okres zimowy prace będą trwały do końca kwietnia 2012 r.


25.05.2012r.

W parku „Pod Wałką” dokonano odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie ścieżki pieszo - rowerowej wykonanej przez Miasto Cieszyn w ramach projektu. Ścieżka asfaltowa o długości 80 m i szerokości 3,5 m stanowi dojście do Mostu Sportowego na rzece Olzie, przeznaczonego dla pieszych i rowerzystów, który połączył kompleksy sportowo – rekreacyjne położone po obu stronach granicznej rzeki.


31.05.2012.r

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu.


06.06.2012r.

Odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Mostu Sportowego przez rzekę Olzę. Most ma długość 95,40 m, szerokość 3,5 m i łączy system ścieżek. Posiada cztery pola o rozpiętości od 13 do 45 m. Tworzy ją wąski komorowy dźwigar o opływowym kształcie, który w polu głównym jest zawieszony na pochylonym łuku. Dźwigar został wykonany z rury stalowej o średnicy 45 cm, wnętrze wypełniono betonem. Rozpiętość łuku wynosi 45 m, a wysokość mostu nad powierzchnią terenu 8,80 m. Autorem projektu jest czeski architekt prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. Budowa mostu łączącego tereny rekreacyjne Cieszyna i Czeskiego Cieszyna powiązana jest z rewitalizacją Parku „Pod Waką” i Parku Adama Sikory zrealizowaną w ramach projektu „SportPark – Park Sportowy”.

 


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9