Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

STREFA MIESZKAŃCA » Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego » Zagrożenia- PORADY »

Powódź

  Informacje o powodzi:

 

RZGW w Gliwicach - Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej

 

Przed powodzią:

 • nie buduj posiadłości, jeśli jest to możliwe, na terenach zagrożonych zalaniem ze strony pobliskiego zbiornika/rzeki/potoku. Informacje takie staraj się uzyskać w urzędzie gminy (miasta), dowiedz się jak zabezpieczyć miejsce Twojego zamieszkania przed powodzią (podwyższyć fundamenty budynków znajdujących się na terenach zalewowych ponad przewidywany poziom wody w czasie powodzi),

 • ubezpiecz mienie na wypadek powodzi, przechowuj polisy ubezpieczeniowe, dokumenty, wartościowe przedmioty w bezpiecznym miejscu,

 • naucz siebie oraz pozostałych domowników sposobu odłączania zasilania w energię  elektryczną oraz odcinania dopływu gazu (główny wyłącznik prądu, tablice bezpieczników i licznik powinny być zamontowane powyżej poziomu osiąganego przez wody powodziowe),

 • sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu kanalizacyjnego zgromadź materiały i podstawowe narzędzia budowlane, które mogłyby się przydać podczas zabezpieczania budynku przed niewielkim zagrożeniem powodziowym (worki, piasek, folia plastikowa, gwoździe).

 • pomyśl o przygotowaniu Rodzinnego planu powodziowego.

 

W czasie zagrożenia powodziowego:

 • nasłuchuj komunikatów radiowych i telewizyjnych na temat pogody, stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej,

 • stosuj się do zaleceń przekazywanych poprzez Zarządzenia i komunikaty przez lokalne władze odnośnie sposobu postępowania- Wojewoda/ Starosta/ Burmistrz ogłasza oraz odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe i alarm przeciwpowodziowy:

 1. Pogotowie przeciwpowodziowe- wprowadza się, gdy poziom wody w rzece Olzie przekracza stan ostrzegawczy wynoszący 140 cm o 50 cm i wynosi 190 cm
 2. Alarm przeciwpowodziowy- ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego wynoszącego 230 cm, a prognozy przewidują dalsze opady deszczu. 
 • przygotuj na najwyższej kondygnacji zapasy (żywność, woda pitna, apteczka pierwszej pomocy, przenośne radio z zapasowymi bateriami, butla gazowa) umożliwiające przetrwanie.

 

Pamiętaj, by zgromadzone zapasy pomogły Ci przetrwać przez okres 3 dni!

 

 • napełnij czystą wodą wanny, zlewy i inne możliwe zbiorniki i naczynia, by zwiększyć zapas wody do celów spożywczych i sanitarnych,

 • zabezpiecz cenne przedmioty przed zniszczeniem przenosząc je na wyższe kondygnacje,.

 • w miarę możliwości odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce,

 • ustal sposoby kontaktowania się z rodziną w razie stracenia z nią łączności,

 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji,
 • zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku,
 • odetnij dopływ energii elektrycznej i gazu do budynku, jeśli jest to konieczne; rozdzielcze urządzenia elektryczne i zawory gazowe zabezpiecz folią plastikową lub innym materiałem,

 • nie czekaj na wezwanie do ewakuacji, w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone obszary,

 • do zabezpieczenia domu wykorzystaj wykorzystaj worki z piaskiem, folię lub inne podręczne materiały,
 • zabezpiecz rzeczy z posesji,
 • nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być skażone,

 • w miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny- zachowanie trzeźwości umysłu to połowa sukcesu!
 • zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią,
 • jeśli zachodzi taka potrzeba posłuż się sygnałami alarmowi, dzięki którym skutecznie przekażesz wiadomość ratownikom.

Obecnie na terenach zagrożonych klęską żywiołową występującą w formie powodzi stosuje się trzy rodzaje flag informacyjnych:

 

 •    Flaga koloru białego: potrzeba ewakuacji
 •    Flaga koloru niebieskiego: potrzeba wody i żywności
 •   Flaga koloru czerwonego: potrzeba pomocy medycznej
 
OLZA

Stan ostrzegawczy wynosi 140 cm

Stan alarmowy wynosi 230 cm


Stan Olzy można monitorować na stronach:

 http://www.pogodynka.pl/polska/podest/zlewnia_gornej_odry

 http://monitor.pogodynka.pl/hydro/map#/Odra_do_Bobru

 http://www.pod.cz/portal/sap/pl/index.htm

 

 

 

UWAGA! Mieszkańcy miasta Cieszyna mogą zaopatrywać się w worki z piaskiem w miejskim magazynie przeciwpowodziowym mieszczącym się przy ul. Liburnia 4 (Miejski Zarząd Dróg), tel.: 33 479 52 62

 

 

W czasie powodzi:

Jeśli jesteśmy wewnątrz domu:

 • włączyć radio lub telewizor, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji powodziowej,

 • zgromadzić w jednym miejscu przygotowane zapasy ewakuacyjne,

 • jeśli zostanie nakazane opuszczenie domów, zrobić to natychmiast.


Jeśli jesteśmy na zewnątrz:

 • udać się na najwyższe miejsce w terenie i pozostać tam,

 • unikać przekraczania wszelkich nurtów wodnych. Fala powodziowa o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić dorosłego człowieka. Jeśli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą.


Po powodzi:

 • słuchaj uważnie komunikatów telewizyjnych i radiowych, nie wracaj do domu, jeśli nie jest to bezpieczne,

 • jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, ściekami, bakteriami itp.,

 • bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią, gdyż drogi mogą być osłabione,
 • po powrocie do domu dokonaj jego szczegółowych oględzin: sprawdź fundamenty, ściany, podłogi, drzwi, okna, aby się upewnić, że budynek nie grozi zawaleniem, sprawdź także stan przewodów elektrycznych i gazowych oraz rury wodociągowe i funkcjonowanie systemu odprowadzania ścieków; sprawdź stan techniczny zbiorników sanitarnych i szamb, by uniknąć niebezpieczeństwa zakażeń i zatruć,

 • do wypompowania wody z piwnic przystąp, gdy poziom wody w gruncie będzie niższy niż zalanej piwnicy i nie ma pęknięć, osiadania lub odchyleń od pionu ścian budynku. Pamiętaj, by zalane piwnice odpompować stopniowo, by uniknąć uszkodzenia struktury fundamentów,
 • jesli to mozliwe, uruchom ogrzewanie budynku lub skorzystaj z przenośnych urzadzeń grzewczych, by uniknąć rozwoju grzybów i pleśni. Ściany i sufity odkaź zapomocą mleka wapiennego z wapna palonego oraz pomaluj farbami z wapna palonego,
 • zalane przez powódź studnie, ujęcia wody, ustępy, łazienki oraz urządzenia sanitarne oczyść, wysusz, odkaź za pomoca wapna chlorowanego, by uniknąć zakażeń chorobami zakaźnymi,  
 • wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową,

 • usuń padłe w wyniku powodzi zwierzęta (utylizacja),  
 • poinformuj odpowiednie służby o zagrożeniach występujących na Twoim terenie,

 • mieszkanie oraz sprzęty użytku codziennego należy zdezynfekować.

 

 


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9