Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

STREFA MIESZKAŃCA » Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego »

Alarmowanie

 SYSTEM ALARMOWY OBRONY CYWILNEJ

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: syreny alarmowe, radiowęzły radiofonii przewodowej oraz zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagłośniającymi itp.).


Na terenie miasta Cieszyna znajduje się 14 syren alarmowych, w tym 10 mechanicznych i 4 elektroniczne (z możliwością nadawania komunikatów głosowych). Syreny są uruchamiane ręcznie za pomocą centrali alarmowej w siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego lub radiowo z poziomu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

SYRENY:


1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Pl. Londzina 3 (elektroniczna)

2) Straż Graniczna, ul. Wojska Polskiego 5 (mechaniczna)

3) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Gen. J. Hallera 8 (mechaniczna)

4) Elektrometal, ul. Stawowa 71 (mechaniczna)

5) Uniwersytet Śląski, ul. Bielska 62 (mechaniczna)

6) Starostwo Powiatowe, ul. Bobrecka 29 (mechaniczna)

7) Bracki Browar Zamkowy, ul. Dojazdowa 2 (mechaniczna)

8) OSP Pastwiska, ul. Hażlaska 135 (elektroniczna)

9) OSP Boguszowice, ul. Frysztacka 131 (mechaniczna)

10) PPG Polifarb, ul. Chemików 16 (mechaniczna)

11) OSP Krasna, ul. Bielska 160 A (elektroniczna)

12) Basen MOSiR, ul. Ks. Jana Łyska 21 (mechaniczna)

13) Energetyka Cieszyńska, ul. Mostowa 2 (mechaniczna)

14) OSP Bobrek, ul. Kościuszki 3 (elektroniczna)


   

PROCEDURY ZACHOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ


1. Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz.96) alarm to sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

 


1.1. Ogłoszenie alarmu.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego nadawanego przez syreny lub ruchome srodki nagłaśniające, należy:

 • nie wywoływać paniki, stosować się do poleceń nadawanych w komunikatach,

 • włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na kanał stacji lokalnej,
 • ostrzec sąsiadów o alarmie,

 • ograniczyć do niezbędnego minimum ruch pieszy i samochodowy,

 • udzielać sobie wzajemnej pomocy podczas samoewakuacji (pomóc słabszym i chorym), samoewakuować się najkrótszą drogą (na wolnej przestrzeni kierować się prostopadle do kierunku wiatru),

 • osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczelnić okna, drzwi i ciągi wentylacyjne, wykorzystując ścinki miękkich szmat, watę, ligninę itp.,

 • w ukryciu przebywać do chwili otrzymania polecenia wyjścia z niego, posiadając bateryjny odbiornik radiowy, włączyć na pasmo rozgłośni lokalnej,

 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów kierujących akcją ratowniczą.


1.2. Odwołanie alarmu.

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu nadawanego przez syreny lub ruchome srodki nagłaśniające należy:uprzedzenia o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska, należy:


 • opuścić schron (ukrycie),

 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,

 • przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (pozostałego przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,

 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,

 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,

 • stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,

 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

 

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób reakcji na sygnał, w zależności od miejsca pobytu

W domu

W zakładzie pracy

i w miejscach użyteczności publicznej

Na wolnej przestrzeni

1.

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

- sprawdzić zabezpieczenie zapasów wody i żywności,

- uszczelnić pomieszczenie,

- wykonywać ściśle polecenia władz lokalnych i służb porządkowych.

- przerwać zakupy, udział w imprezach i starać się jak najszybciej opuścić zagrożoną strefę,

- uszczelnić pomieszczenie,

- wykonywać ściśle polecenia kierownictwa zakładu (instytucji) i służb porządkowych,

- przygotować się do wyłączenia gazu i dopływu prądu.

- wykonywać ściśle polecenia władz lokalnych i służb porządkowych,

- starać się jak najszybciej opuścić zagrożoną strefę.

2.

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

Należy postępować według poleceń wydanych w komunikacie organu państwowej inspekcji sanitarnej

3.

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

- po usłyszeniu syreny włączyć odbiornik radiowy na pasmo rozgłośni lokalnej,

- postępować zgodnie z podanymi w komunikacie zaleceniami,

- ściśle stosować się do zaleceń władz lokalnych,

- nie zbliżać się do rejonu katastrofy lub awarii.

 


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9