Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Listopad 2018
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Gospodarka » Plany rozwojowe »

Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców

W Cieszynie od 1999r. funkcjonowały dwa programy: Program Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych i Program Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych, w ramach których wszyscy zainteresowani, tzw. Inicjatorzy, mogli ubiegać się o realizację przez Gminę Cieszyn zadań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, dróg gminnych, czy też oświetlenia ulicznego. Programy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzięki nim zrealizowano wiele istotnych dla mieszkańców inwestycji.

W 2011r. nastąpiła zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która wprowadziła ustawowe rozwiązania w zakresie realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, zgłaszanych przez mieszkańców. Spowodowało to konieczność dostosowania programów funkcjonujących w Cieszynie do nowych przepisów. Realizując ten obowiązek Rada Miejska Cieszyna podjęła w dniu 23 lutego 2012r. uchwałę zatwierdzającą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, która dotyczy inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców. Równocześnie konieczne było uchylenie zasad programów obowiązujących od 1999r.

Uchwała, jako że stanowi prawo miejscowe, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 22.03.2012r. i weszła w życie po 14 dniach od jej publikacji tj. w dn. 6.04.2012r.

Załącznik nr 2 do ww. uchwały określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy Cieszyn.

Wnioski mogą składać mieszkańcy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 21 marca 2013 roku Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę Nr XXX/318/13, która zmieniła tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Poniżej zamieszczony jest jednolity tekst załącznika nr 2 do uchwały.


A. Skowroński

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9