Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Luty 2019
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 »

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www. rpo.slaskie.pl


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2013 - 2014

 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*  926 345,97 PLN

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ* 504 581,18 PLN

*na podstawie  Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie

 

 

 

OPIS PROJEKTU 


 Projekt „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet 9. Zdrowie i turystyka, działanie
9.3 Lokalna infrastruktura sportowa, typ projektu: Budowa (rozbudowa, odbudowa) i remont otwartych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (boiska, korty, ścieżki zdrowia oraz inne obiekty dla potrzeb aktywnego trybu życia) oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem.


W dniu 3 lutego 2009 r Gmina Cieszyn złożyła w/w projekt do konkursu w Urzędzie Marszałkowskim. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego wniosek został oceniony pozytywnie jednak z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych został umieszczony na liście rezerwowej. W 2013 r. z uwagi na pojawienie się oszczędności finansowych w ramach Programu w/w projekt został wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Cieszyn a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2007 -2013 została podpisana 13 czerwca 2013r.


Przedmiotem niniejszej inwestycji jest kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie na cele sportowo-rekreacyjne. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykonane zostaną prace, w wyniku, których powstanie:

- ściana wspinaczkowa

- plac wielofunkcyjny ze skateparkiem, ciągiem pieszo-jezdnym, urządzeniami sanitarnymi oraz trejażem

- plac zabaw

-instalacja naśnieżania stoku narciarskiego, która umożliwi użytkowanie stoku nawet w przypadku braku opadów śniegu.

Ponadto w celu udostępnienia nowo powstałych elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dokończony zostanie fragment głównego ciągu pieszego, a także uzupełnione zostanie oświetlenie głównego ciągu pieszego i placu wielofunkcyjnego.


Powstała w wyniku projektu kompleksowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna w sposób atrakcyjny będzie wykorzystywać naturalne ukształtowanie terenu i zapewni mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Dzięki realizacji projektu lokalne organizacje, kluby i sekcje sportowe a także mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych na przestrzeni całego roku kalendarzowego.

 

Rzeczowe zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na dzień 31 lipca 2014 roku.

REALIZACJA PROJEKTU


29.08.2013r.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia publicznego była budowa instalacji naśnieżania stoku narciarskiego w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie”. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.09.2013r. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 07.10.2013r. podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą Firmą Kan-Eko Sp. z o.o., ul.Katowicka 207, 43-450 Ustroń. 

17.10.2013r.
Podpisano umowę z wykonawcą tablic informacyjnych firmą Agamart Agencja Promocji z siedzibą przy ul. Głębokiej 25/111 w Cieszynie 43 – 400. Wykonawca został wyłoniony w trybie zamówienia poniżej 14 tyś. Euro.

25.10.2013r. 

W Wiadomościach Ratuszowych nr 9 ukazał się artykuł promocyjny dot. projektu. 

 

Listopad 2013r.

W rejonie wzgórza Cieślarówka, osiedla Podgórze oraz Mały Jaworowy tzw. ZOR umieszczone zostały 3 tablice informacyjne.  

Realizowano prace związane z wykonaniem instalacji naśnieżania stoku narciarskiego Cieślarówki w zakresie wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i kabli niskiego napięcia.

GALERIA ZDJĘĆ


Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Wzgórze Cieślarówki przed rozpoczęciem robót związanych z projektem (fot. z archiwum Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie)

Tablica informacyjna umieszczona na wzgórzu Cieślarówka

Tablica informacyjna umieszczona na wzgórzu Cieślarówka

Tablica informacyjna umieszczona w rejonie osiedla Podgórze w Cieszynie

Tablica informacyjna umieszczona w rejonie osiedla Podgórze w Cieszynie

Tablica informacyjna umieszczona w rejonie osiedla Mały Jaworowy tzw. ZOR w Cieszynie

Tablica informacyjna umieszczona w rejonie osiedla Mały Jaworowy tzw. ZOR w Cieszynie

   

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9