Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Historia i tradycja » Miasto i jego mieszkańcy » Szlak kobiet »

28.Władysława Sikora 1917 - 2010

Władysława Pawłowska urodziła się w Rzeszowie w rodzinie urzędnika sądowego. W Cieszynie skończyła Seminarium Nauczycielskie i rozpoczęła pracę. Już w szkole średniej związała się z harcerstwem, przeszła wszystkie szczeble wtajemniczenia, została komendantką hufca wiślańskiego. Wyszła za mąż w 1939 r. za nauczyciela, Jana Sikorę, a jedyne dziecko urodziła w 1946 r. Po wybuchu wojny włączyła się w tajne nauczanie i na skutek denucjacji, w maju 1940 r. aresztowana, trafiła do obozu w Ravensbruck, otrzymała numer 3643 i przebywała tu do kwietnia 1945 r. Dzięki dobrej znajomości języka niemieckiego, pracowała w kuchni. Ta praca, chociaż ciężka, pozwoliła na przeżycie i na pomoc, z narażeniem życia, wygłodniałym koleżankom. Kiedy, w listopadzie 1941 r., w obozie powstała harcerska drużyna „Mury”, należała do zastępu ”Cegieł”. Naszym zadaniem było przede wszystkim „organizowanie żywności - pisała we wspomnieniach. Wierna przyrzeczeniu, każdemu potrzebującemu niosła pomoc. Przekazywała też informacje o doświadczeniach na kobietach, poprzez łączników, do radia w Szwajcarii. Pisała częściowo sokiem z cytryny, takie umiejętności nabyła w harcerstwie. Proponowano jej podpisanie volkslisty, mogłaby wtedy opuścić obóz, ale odmówiła. Do kraju wróciła w grudniu 1945 przez Szwecję. Razem z mężem podjęli pracę w szkole. Pozostała bezpartyjna, była wierząca i nigdy nie cieszyła się uznaniem prominentów partyjnych. Zajmowała się drużynami PCK i angażowała w pracę w cieszyńskim Kręgu Seniorów ZHP. Wygłosiła wiele prelekcji, utrzymywała stały kontakt harcerzami z całej Polski. Uczestniczyła we wszystkich powojennych spotkaniach drużyny „Mury”. Spisała swoje wspomnienia i wraz z innymi zostały one wydane w formie książkowej. Do końca pozostała harcerką Chorągwi Śląskiej od 1932 r., była nią 78 lat. Zmarła w sierpniu 2010 r., pochowana obok męża na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9