Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


UniaBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne » Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 »

Strażacy bez granic


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

www.cz-pl.eu


 

TYTUŁ PROJEKTU: STRAŻACY BEZ GRANIC

 

PARTNERZY PROJEKTU: GMINA CIESZYN, GMINA KOCOBĘDZ, MIASTO CZESKI CIESZYN

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2013 - 2014

 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*: 477 718,00 EURO

 

W TYM KOSZT GMINY CIESZYN*: 336 860,00 EURO

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*: 406 060,30 EURO

 

W TYM DLA GMINY CIESZYN*: 286 331,00 EURO

*na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu

 

OPIS PROJEKTU: 

Projekt pn."Strażacy bez granic" umacnia współpracę partnerską pomiędzy miastami Cieszyn i Czeski Cieszyn oraz gminą Kocobędz w ramach nowego obszaru współpracy tj. zagrożeń pożarowych i powodziowych.
Partnerami miast w tym obszarze współpracy są jednostki ochotniczych straży pożarnych z obu stron granicy, do których zadań należą bezpośrednie działania w zakresie profilaktyki zagrożeń jak i działań w zakresie ochrony pożarowej i powodziowej. Projekt nawiązuje do roku 1870, w którym to w niepodzielonym jeszcze Cieszynie utworzono związek pożarowy, którego zadaniem była ochrona mieszkańców i ich mienia przed pożarami oraz innymi zagrożeniami. W roku 1920, gdy miasto Cieszyn podzieliła granica i z powodów politycznych trudno było mówić o jakiejkolwiek współpracy zarówno pomiędzy miastami jak i strażakami z obu stron granicy. Dopiero w roku 1990 nawiązane zostały kontakty pomiędzy strażakami jako wynik współpracy partnerskiej miast z obu stron granicy. Kontakty pomiędzy jednostkami OSP odbywają się poprzez udział w uroczystościach strażackich oraz zawodach sportowo - pożarniczych. W celu uregulowania tych wspólnych kontaktów i skoordynowania wzajemnej współpracy w dniu 15.12.2007r. została podpisana umowa o wzajemnej współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami OSP. Mając na uwadze wyraźnie określony zakres współpracy jednostek OSP, partnerzy projektu postanowili udzielić pomocy strażakom poprzez zakupy sprzętu ratowniczo - gaśniczego w celu unowocześnienia posiadanego przez nich sprzętu, który w swej zdecydowanej większości jest przestarzały, wysłużony i nie odpowiada wymogom współczesnego ratownictwa. Modernizacja wyposażenia nastąpi poprzez zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych, co umożliwi jednostkom OSP na realizację celów zawartych w umowie, a przez to przyczyni się do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, turystów, gości odwiedzających miasta oraz ochrony ich zdrowia, życia i mienia, a nowy sprzęt spełni wymogi i standardy ratownictwa w UE.

 

 

REALIZACJA PROJEKTU:

 

06.11.2013 r.
Spotkanie koordynacyjne partnerów projektu w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. W spotkaniu tym brali udział przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych z Cieszyna, Kocobędza oraz Czeskiego Cieszyna. Wśród uczestników byli również urzędnicy samorządowi odpowiedzialni za wdrożenie i rozliczenie projektu. Tematem spotkania była aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w kontekście zakupu wozów strażackich dla Gminy Cieszyn oraz Kocobędz, organizacji dwóch wspólnych ćwiczeń taktyczno-szkoleniowych w Cieszynie i Czeskim Cieszynie oraz głównych uroczystości jubileuszu 100 - lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Ziemi Cieszyńskiej. Zatwierdzony został skład polsko-czeskiego zespołu do spraw realizacji projektu.

05.12.2013 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Wspólny Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu oraz Gminę Cieszyn.

13.03.2014 r.

Spotkanie koordynacyjne w Kocobędzu poświęcone ustaleniu programu wspólnych ćwiczeń taktyczno-bojowych w Czeskim Cieszynie.

 

05.04.2014 r.

Wspólne ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP z Cieszyna, Czeskiego Cieszyna i Kocobędza.

 

16.05.2014 r.

Przekazanie w użytkowanie jednostce OSP Cieszyn Marklowice średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego w ramach projektu.

 

17.05.2014 r.

Uroczystość 100. rocznicy powstania Krajowego Związku Polskich Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim.

 

  Informacje o kolejnych działaniach wynikających z harmonogramu wdrażania projektu ukażą się w miarę postępu jego realizacji.


Urząd Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl