Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Luty 2019
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 »

Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www. rpo.slaskie.pl

 

TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2015

 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*: 496 095,74 PLN

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 305 340,11 PLN

 

 

 

 

OPIS PROJEKTU 


 

      Projekt „Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet 3. Turystyka, działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne, typ projektu: Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej.


     Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez Gminę w lutym 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. W dniu 4 listopada 2014 r. po przeprowadzeniu oceny formalnej oraz merytoryczno – technicznej Zarząd Województwa Śląskiego r. podjął decyzję o przyznaniu projektowi dofinansowania unijnego. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Cieszyn a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego została podpisana 20 stycznia 2015 r.


      Przedmiotem projektu jest przebudowa 2 placów parkingowych przy Alei Łyska w Cieszynie (na 52 miejsca postojowe w tym 2 dla os. niepełnosprawnych i na 15 miejsc postojowych w tym 1 dla os. niepełnosprawnych) tj. wymiana nawierzchni, krawężników i obrzeży, budowa zjazdów/wyjazdów, fragmentu chodnika oraz odwodnienia terenów parkingowych. Projekt zakłada rozwój regionalnych produktów turystycznych, a w konsekwencji wzrost ruchu turystycznego w Cieszynie. Przebudowane parkingi będą stanowić zaplecze dla obszaru Cieszyńskiej Wenecji i kompleksu rekreacyjno-sportowego powstałego na zmodernizowanych nadbrzeżach rzeki Olzy w Cieszynie.

 

 

 REALIZACJA PROJEKTU 


 

28.04.2015 r.

      Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych Firmą BUD-MAR z siedzibą w Warszowicach 43-254 ul. Szoszowska 36. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego.

 

22.05.2015 r.

      Informacje na temat projektu ukazały się w artykule promocyjnym opublikowanym na łamach Wiadomości Ratuszowych  nr 11 (860).

 

30.06.2015 r.

      Sporządzono protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Dzięki realizacji projektu   przebudowane zostały dwa place parkingowe przy AL. Łyska oraz zbiegu ulic Młyńska Brama i Al. Łyska  w Cieszynie. Dobrze oznaczone i ujednolicone nawierzchnie poprawiły dostępność parkingów dla zmotoryzowanych oraz bezpieczeństwo osób pieszych.      Wydzielone miejsca postojowe umożliwiają korzystanie z nadrzecznych terenów sportowo-rekreacyjnych i zabytków osobom niepełnosprawnym. Dzięki zbudowanemu odwonieniu terenów parkingowych większą ochroną objęta jest przepływająca w bliskim sąsiedztwie rzeka Olza.  Poprawiona dzięki projektowi estetyka i jakość miejsc otaczających obiekty sprzyjające rozwojowi turystyki aktywnej i kulturalnej, umożliwia zwiększenie wykorzystania turystycznego potencjału Gminy Cieszyn.

 


 GALERIA PROJEKTU 


 

Fotografie z archiwum MZD:

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie  przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie  przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie  przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie  przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie  przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie  przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie  przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie przed rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Tablica informacyjna umieszczona na placach parkingowych objętych realizacją projektu pn. Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie.

Tablica informacyjna umieszczona na placach parkingowych objętych realizacją projektu pn. Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie.

Przebudowane place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Przebudowane place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Przebudowane place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Przebudowane place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Przebudowane place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Przebudowane place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Przebudowane place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Przebudowane place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Przebudowane place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Przebudowane place parkingowe przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

   

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9