Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2019
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

STREFA MIESZKAŃCA » Budżet Obywatelski »

Budżet Obywatelski na 2016

• Stan realizacji projektów

Stan realizacji zwycięskich projektów w budżecie obywatelskim na rok 2016.

 

• Lista zwycięskich projektów

Wskazane przez komisje projekty zostaną obecnie poddane weryfikacji założeń we współpracy z Wnioskodawcami. Następnie odbędą się prace projektowe i kosztorysowe podporządkowane finansowym założeniom obecnej edycji budżetu partycypacyjnego Cieszyna. 

 

•   Lista propozycji projektów

Informacja z weryfikacji i opiniowania propozycji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na rok 2016.

 

•   Głosowanie na propozycje projektów

Głosowanie na propozycje projektów zgłoszonych przez mieszkańców Cieszyna do Budżetu obywatelskiego na rok 2016.

 

•   Opisy promocyjne projektów

Opisy projektów zostały stworzone na podstawie nadesłanych tekstów promocyjnych...

 

      Działając na podstawie § 2 ust. 5 załącznika do Uchwały nr X/70/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2016 rok ogłaszam nabór propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego.


      Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, który uzyskał dla swojego projektu pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców Cieszyna. Obok opisu zadania, wymagane jest określenie szacunkowego kosztu jego realizacji, natomiast można dodatkowo opisać poszczególne działania w projekcie oraz załączyć mapy, szkice, ewentualnie posiadaną dokumentację techniczną.


      Formularze propozycji projektu oraz formularze list poparcia dla projektu są dostępne na stronie internetowej miasta Cieszyna www.cieszyn.pl, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce pn. Budżet obywatelski oraz w formie papierowej w Punkcie Obsługi Klienta przy Rynek 1 w Cieszynie. W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszać można projekty inwestycyjne i remontowe o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy budowa ścieżki rowerowej, małej architektury, urządzenia miejsca rekreacyjnego itp.


      Termin zgłaszania projektów: Projekty należy zgłaszać od 22 czerwca do 24 sierpnia 2015 r. w następujący sposób:

  • listownie (w zaklejonej kopercie), na adres Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”),
  • osobiście, w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w Punkcie Obsługi Klienta, Rynek 1 (Ratusz).

 

      Serdecznie zapraszam mieszkańców Cieszyna do wspólnej pracy na rzecz naszego Miasta.

 

Ryszard Macura

Burmistrz Miasta Cieszyna 

• Lista zwycięskich projektów

Wskazane przez komisje projekty zostaną obecnie poddane weryfikacji założeń we współpracy z Wnioskodawcami. Następnie odbędą się prace projektowe i kosztorysowe podporządkowane finansowym założeniom obecnej edycji budżetu partycypacyjnego Cieszyna.

• Głosowanie na propozycje projektów

Głosowanie na propozycje projektów zgłoszonych przez mieszkańców Cieszyna do Budżetu obywatelskiego na rok 2016.

• Lista propozycji projektów

Informacja z weryfikacji i opiniowania propozycji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na rok 2016.

• Stan realizacji projektów

Stan realizacji zwycięskich projektów w budżecie obywatelskim na rok 2016.

• Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna

w sprawie powołania Zespołu oraz ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego na rok 2016.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9