Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 »

Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP nr 4 w Cieszynie wraz z termomodernizacją obiektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www. rpo.slaskie.pl


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2007-2009

 

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE: 2 111 288,77 PLN

 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*  9 152 494,48 PLN

 

* na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie

 

 

OPIS PROJEKTU 


W 2008 roku przygotowany został wniosek o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z termomodernizacją obiektu” i złożony w konkursie ogłoszonym w ramach działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie kontrolę formalną i merytoryczną, jednak ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych w ramach konkursu, projekt został umieszczony na liście rezerwowej.

 

Inwestycja została zrealizowana w latach 2007-2009 ze środków własnych oraz ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W styczniu 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekt do dofinansowania- Umowa o dofinansowanie została podpisana w lutym 2016 roku.

 

Przedmiotem projektu była rozbudowa i modernizacja bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie, w ramach której nastąpiła przebudowa, remont i termomodernizacja istniejących budynków oraz rozbudowa części z nich o drugą kondygnację, na której powstała sala gimnastyczna wraz z zespołem szatni i sanitariatów oraz widownia dla basenu. Projekt objął również budowę przyłącza kanalizacji, wymianę i rozbudowę wszystkich instalacji wewnętrznych (w tym powstanie instalacji podgrzewania wody w basenie i wody użytkowej poprzez wykorzystanie energii słonecznej), zakup wyposażenia, zagospodarowanie otoczenia obiektu oraz dostosowanie całego kompleksu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 
 
GALERIA ZDJĘĆ (fot. z archiwum Biura Promocji Informacji i Turystyki oraz Wydziału Inwestycji i Zamówień publicznych, Urząd Miejski w Cieszynie) 

 

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 przed rozpoczęciem projektu

Tablica  informacyjna umieszczona przy głównym wejściu do bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 4

Tablica informacyjna umieszczona przy głównym wejściu do bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 4

Tablica  informacyjna umieszczona przy głównym wejściu do bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 4

Tablica informacyjna umieszczona przy głównym wejściu do bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 4

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 po zakończeniu projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 po zakończeniu projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 po zakończeniu projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 po zakończeniu projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 po zakończeniu projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 po zakończeniu projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 po zakończeniu projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 po zakończeniu projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 po zakończeniu projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 po zakończeniu projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 po zakończeniu projektu

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 po zakończeniu projektu

   

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9