Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

STREFA MIESZKAŃCA » Budżet Obywatelski » Budżet Obywatelski na 2017 »

Ogłoszenie o naborze propozycji projektów

      Działając na podstawie § 3 ust. 5 Załącznika do Uchwały Nr XXII/209/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok ogłaszam


- nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Cieszyna.


      Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, który uzyskał dla swojego projektu pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców Cieszyna. Obok opisu zadania, wymagane jest określenie szacunkowego kosztu jego realizacji. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).


      Dodatkowo należy opisać poszczególne działania w projekcie oraz załączyć mapy, szkice, ewentualnie posiadaną dokumentację techniczną.


      Formularze propozycji projektu oraz formularze list poparcia dla projektu w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce pn. Budżet Obywatelski, stronie internetowej Miasta Cieszyna www.cieszyn.pl oraz w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.


      W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszać można projekty inwestycyjne i remontowe o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy budowa ścieżki rowerowej, małej architektury, urządzenia miejsca rekreacyjnego itp.


 


Termin zgłaszania projektów:


Projekty należy zgłaszać od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 16 września 2016 r. w następujący sposób:


 • listownie na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”,
 • osobiście, w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w Punkcie Obsługi Klienta, Rynek 1 (parter).

 •  


  Serdecznie zapraszam mieszkańców Cieszyna


  do wspólnej pracy na rzecz naszego Miasta.


   


  Ryszard Macura

  Burmistrz Miasta Cieszyna

     Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9