Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

STREFA MIESZKAŃCA » Budżet Obywatelski » Budżet Obywatelski na 2017 »

Lista zwycięskich projektów

Lista projektów rekomendowanych do realizacji

Lista projektów rekomendowanych do realizacji

Liczba głosów oddanych na projekty

Liczba głosów oddanych na projekty

Ranking projektów według liczby głosów

Ranking projektów według liczby głosów

Protokół z prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

 

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w składzie:

 • Przewodniczący - Arkadiusz Skowroński,
 • Wiceprzewodniczący - Łukasz Piszczek,
 • Sekretarz - Edyta Czarnecka,
 • Członkini -  Iwona Kabiesz,
 • Członkini -  Irena Kwaśny,
 • Członkini - Gabriela Staszkiewicz,
 • Członek – Mariusz Andrukiewicz,
 • Członek – Kacper Brzuska,
 • Członek – Andrzej Mleczko.

 

      Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 5 ust. 9 Załącznika do uchwały nr XXII/209/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok, w dniach 12.01 i 23.01 br. odbyły się posiedzenia Zespołu, którego zadaniem było obliczenie i opracowanie wyników głosowania na propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

 

      Głosowanie odbyło się w dniach od 5 grudnia do 30 grudnia br. W głosowaniu mogli wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Cieszyna. Głosowanie odbyło się w sposób zgodny z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Cieszyna, w następujących formach:

 • głosowanie bezpośrednie poprzez wrzucenie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania do urny w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Ratusza,
 • głosowanie korespondencyjne poprzez wysłanie wypełnionej i podpisanej karty na adres Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 • głosowanie elektroniczne za pośrednictwem interaktywnego interfejsu zamieszczonego na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl oraz w placówkach: Miejskim Centrum Informacji mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie  i w jej filiach. 

 

      W związku z tym na posiedzeniu Zespołu w dniu 12.01.16 r. została dostarczona zaplombowana urna do głosowania wraz z kartami złożonymi w głosowaniu. W głosowaniu korespondencyjnym żadna karta do głosowania nie wpłynęła. Zespół zliczył karty oddane do głosowania  i ustalił, że łącznie złożono 945 kart. Zespół przyjął również do wiadomości informację, że w głosowaniu elektronicznym oddano 1.461 głosów.

 

      Po ww. zliczeniu kart Zespół stwierdził, że 21 kart nie spełnia wymogów formalnych z uwagi na: brak wybrania projektu, niewpisania imienia i nazwiska, braku podania nr PESEL, brak podpisu.

 

      W celu dalszej weryfikacji poprawności oddanych głosów Zespół postanowił przenieś numery PESEL z kart do głosowania do postaci elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym. Pracownicy Wydziału SRM przeprowadzili tę czynność w dniach od 13 do 20 stycznia br.

 

      Na tym etapie zidentyfikowano jeszcze 2 głosy złożone na kartach do głosowania, na których nie było imienia i nazwiska lub podpisu oraz 3 karty z błędnym nr PESEL  (niezgodnym z zasadami ich tworzenia).

 

      Zestawienie numerów PESEL osób głosujących (zarówno w głosowaniu bezpośrednim, jak i w głosowaniu elektronicznym) Wydział SRM sprawdził  w celu ich weryfikacji, czy głosujący nie oddał podwójnego (wielokrotnego) głosu.

 

      W wyniku analizy nr PESEL stwierdzono, że 11 osób głosowało podwójnie, czyli 22 głosy są nieważne, w tym 8 głosów oddanych elektronicznie i 14 papierowo.

 

      W dniu 23.01.2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu. W oparciu o uzyskane wyniki analizy Wydziału SRM ustalono, które karty lub formularze elektroniczne są nieważne z powodu tego, że nie został wybrany projekt, Zespół również zidentyfikował podwójne głosy mieszkańców Cieszyna, uznając je za nieważne.

 

Na spotkaniu tym ustalono wynik weryfikacji i zestawiono wyniki głosowania w formie tabelarycznej.

Ostatecznie Zespół stwierdził, że w głosowaniu oddano:

 •  2.358 ważnych głosów (1453 głosy oddane elektronicznie i 905 głosów oddanych na kartach),
 •  48 nieważnych kart (razem z formularzami elektronicznymi), z powodów takich jak:  brak wybranego projektu – 11 kart, brak danych (np. imienia i nazwiska, nr PESEL, podpisu) – 12 kart; błędne nr PESEL – 3 głosy; podwójnie oddane głosy – 22 głosy (8 oddanych elektronicznie i 14 oddanych na kartach).

 

      Zespół ustalił, biorąc tylko pod uwagę ważne karty i formularze elektroniczne, liczbę głosów oddanych na każdy z projektów, które przestawia tabela załączona w pliku PDF lub na obrazach zamieszczonych na górze artykułu.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9