Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 »

Aktywni seniorzy w Cieszynie

Przed rozpoczęciem prac

Przed rozpoczęciem prac

Przed rozpoczęciem prac

Przed rozpoczęciem prac

Przed rozpoczęciem prac

Przed rozpoczęciem prac

Logotyp Programu   

 

 

1

TYTUŁ PROJEKTU

Aktywni seniorzy w Cieszynie

2

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

  2017

3

WARTOŚĆ PROJEKTU

565 373,75 PLN

4

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

480 567,69 PLN


OPIS PROJEKTU 

Projekt „Aktywni Seniorzy w Cieszynie” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w czerwcu 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. Po przeprowadzeniu oceny pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu projektowi dofinansowania unijnego. Umowa o dofinansowanie została podpisana  9 stycznia 2017 r.

Celem projektu jest utrzymanie, wsparcie i poszerzenie niezależności osobistej oraz aktywności seniorów.

 

Projekt "Aktywni Seniorzy w Cieszynie" jest realizowany przez Miasto Cieszyn. Uczestnikami projektu będą osoby po 60 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, które poprzez udział w projekcie zwiększą swoją motywację do działania i nauczą się funkcjonowania w środowisku lokalnym zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi, co jest niezwykle ważne dla zapewnienia aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa. Realizatorami projektu są następujące jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn: Dom Spokojnej Starości, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Szkoła Podstawowa nr 4.  

 

Planowanym efektem projektu jest objęcie usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

W ramach projektu została stworzona strona internetowa aktywniseniorzywcieszynie.pl, która pełni rolę źródła informacji o projekcie. 


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9