Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na InstagramBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo¶ci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2019
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po¶więcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po¶więcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 »

Open Air Museum Cieszyn. Český Tĕsín

.
 
 
 
 
 
Projekt Open Air Museum Cieszyn. Český Tĕšín 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000333 jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
 
 
 
OPIS PROJEKTU: 
 
Cieszyn i Czeski Cieszyn to jeden organizm urbanistyczny podzielony na dwie części, symbolem tego jest rzeka Olza, która dzieli ale też i łączy – bo jest wspólna dla obu miast. Jest to jeden przypadek na pograniczu czesko-polskim, a więc stanowi wyjątkowy potencjał do wykorzystania. Problemem jest brak wspólnej i komplementarnej oferty turystycznej i brak spójności usług turystycznych po obu stronach granicy.
 
Po 2007 roku wiele barier administracyjnych, przestrzennych i prawnych przestało istnieć. Pozostały jednak bariery kulturowe, historyczne i mentalne będące wynikiem długoletniej izolacji mieszkańców obu miast w latach 1945-89. Do tej pory nie został wykorzystany ten podstawowy atut i nie został wykreowany produkt turystyczny oparty o fenomen miasta podzielonego.
  
CEL PROJEKTU: 
 
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej w oparciu o ofertę turystyczną zbudowaną wokół fenomenu i dziedzictwa miasta podzielonego, a uczynienie tego dosłownie w miejscu granicznym powinno przynieść zainteresowanie nowych grup docelowych. Projekt zakłada zwiększenie odwiedzalności miast o ok. 8000 turystów/rok.
Open Air Museum. Cieszyn. Český Tĕšín. to nowy produkt turystyczny położony na obu nabrzeżach Olzy, który będzie próbą opowiedzenia o historii i dziedzictwie miasta podzielonego, od różnych aspektów postrzegania pojęcia granicy i mostów do historii podzielonych rodzin, przyjaciół, zwykłych ludzi.
 
GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU: 
 
Na otwartej przestrzeni brzegów Olzy wykorzystane zostaną zarówno klasyczne nośniki informacji (tablice) jak i nowocześniejsze (city lighty), które poprzez Internet pozwolą na skorzystanie z zasobów strony internetowej dedykowanej Open Air Museum.
 
Brzegi Olzy zostaną poddane rewitalizacji i koniecznej adaptacji na cele ekspozycji. Po stronie polskiej rewitalizacji zostanie poddany odcinek Al. Piastowskiej od ul. Zamkowej do ul. Sportowej (strefa pieszo-rowerowa) tj. zostanie zabezpieczone zbocze Młynówki, zbudowana zostanie nawierzchnia szlaku turystycznego o odpowiedniej szerokości z wydzieleniem pasa pieszego i rowerowego, wykonane zostanie oświetlenie szlaku i ekspozycji muzealnej, przygotowane będą elementy konstrukcyjne pod ekspozycję i elementy małej architektury miejskiej (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, inne meble miejskie). 
 
Po stronie czeskiej zostanie stworzony oświetlony szlak pieszo – rowerowy, uporządkowany/zrewitalizowany zostanie teren i przygotowane elementy pod konstrukcję ekspozycji wraz z elementami małej architektury miejskiej.
Zwiedzanie muzeum będzie rozpoczynać się przy ul. Sportowej (oś chronologiczna historii miasta od czasów piastowskich (na tablicach położonych wzdłuż Olzy) kończyć się będzie przy budynku byłej strażnicy, po czeskiej zaś stronie oś chronologiczna prowadzić będzie do współczesności. Po obu stronach rzeki umieszczonych będzie jeszcze po 5 tablic i kiosk multimedialny. Zostanie też opracowana aplikacja mobilna z elementami augmented reality, która uatrakcyjni zwiedzanie muzeum.
Po czeskiej stronie mostu zostanie utworzone Centrum Informacji Turystycznej, które zostanie wyposażone w materiały promocyjne w PL, CZ i ENG wersji językowej. Powstanie strona internetowa muzeum. Na zakończenie realizacji projektu zostanie zorganizowana konferencja otwierająca muzeum.
Do realizacji projektu została powołana wspólna polsko-czeska Rada Programowa, która odpowiadać będzie za realizację projektu w jego wszystkich aspektach.
Realizacja projektu zakończyła się we wrześniu 2019. 
 

Budżet projektu:
Całkowite wydatki: 696 900.40 Euro
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 696 900.40 Euro
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 592 365,33 Euro
Środki finansowe z budżetu gmin: 104 5335,07 Euro
(Dane na podstawie wniosku o dofinansowanie)

Partner wiodący projektu: Miasto Cieszyn
Partner Projektu: Miasto Czeski Cieszyn, Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie
 
Szczegóły projektu w języku czeskim  


Urz±d Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl