Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 »

Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie.

Logotyp Programu

Mapa Dotacji

 

 

 

1

TYTUŁ PROJEKTU

Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie

2

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

  2016-2018

3

WARTOŚĆ PROJEKTU

3 213 355,81 PLN

4

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1 005 570,28 PLN

OPIS PROJEKTU

Projekt Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszyniejest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w marcu 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Po przeprowadzeniu oceny pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu projektowi dofinansowania unijnego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 25 lipca 2017 r.


 

Celem projektu jest termomodernizacja trzech budynków oświatowych w celu zmniejszenia zużycia energii. 

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Przedszkola nr 2. Projekt przewiduje m.in. docieplenie ścian, stropów, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji c.o. Dzięki realizacji projektu w trzech zmodernizowanych energetycznie placówkach zmniejszy się zużycie i koszty energii. Spowoduje to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a w następstwie poprawę środowiska naturalnego. Projekt zwiększy również komfort dzieci przedszkolnych i uczniów oraz nauczycieli i pracowników przebywających w 3 zmodernizowanych budynkach oświatowych. Korzyścią społeczną wynikającą z realizacji projektu będzie również poprawa estetyki otoczenia, ponieważ zniszczone elewacje uzyskają nowy, estetyczny wygląd.

 

Planowanym efektem projektu jest energetyczna modernizacja 3 budynków oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.

 

 

RELIZACJA PROJEKTU

 

27.07.2017r.

 

Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Przedszkola nr 2, Przedsiębiorstwem KONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Morsztyna 11, 42-400 Częstochowa. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

13.11.2017r.

 

Sporządzono protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego termomodernizację budynku Przedszkola nr 2. 

 

18.12.2017r.

 

Sporządzono protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 6 

 

 05.03.2018r. 

 

Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych obejmujących termomodernizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 4, Przedsiębiorstwem Okna Kołodziejczyk Janusz Kołodziejczyk, os. Mastalerze 33F, 32-451 Tylmanowa. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

13.03.2018r.

 

Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych obejmujących termomodernizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 4, Przedsiębiorstwem Rzemiosło budowlane Stanisław Kanafek, 43-385 Jasienica 53. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

13.07.2018r

 

 

Sporządzono protokoły odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr  4.  

 

GALERIA PROJEKTU

 

Fot. z archiwum ZP 

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9