Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2018
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 »

Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie.

Logotyp Programu

Mapa Dotacji

 

 

 

1

TYTUŁ PROJEKTU

Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie

2

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

  2016-2018

3

WARTOŚĆ PROJEKTU

3 213 355,81 PLN

4

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1 005 570,28 PLN

OPIS PROJEKTU

Projekt Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszyniejest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w marcu 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Po przeprowadzeniu oceny pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu projektowi dofinansowania unijnego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 25 lipca 2017 r.


 

Celem projektu jest termomodernizacja trzech budynków oświatowych w celu zmniejszenia zużycia energii. 

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Przedszkola nr 2. Projekt przewiduje m.in. docieplenie ścian, stropów, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji c.o. Dzięki realizacji projektu w trzech zmodernizowanych energetycznie placówkach zmniejszy się zużycie i koszty energii. Spowoduje to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a w następstwie poprawę środowiska naturalnego. Projekt zwiększy również komfort dzieci przedszkolnych i uczniów oraz nauczycieli i pracowników przebywających w 3 zmodernizowanych budynkach oświatowych. Korzyścią społeczną wynikającą z realizacji projektu będzie również poprawa estetyki otoczenia, ponieważ zniszczone elewacje uzyskają nowy, estetyczny wygląd.

 

Planowanym efektem projektu jest energetyczna modernizacja 3 budynków oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.

 

 

RELIZACJA PROJEKTU

 

 

27.07.2017r.

Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Przedszkola nr 2, Przedsiębiorstwem KONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Morsztyna 11, 42-400 Częstochowa. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

13.11.2017r.

Sporządzono protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego termomodernizację budynku Przedszkola nr 2.

 

18.12.2017r.

Sporządzono protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 6.

 

 

GALERIA PROJEKTU

 

Fot. z archiwum ZP 

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Zdjęcie sprzed rozpoczęcia prac

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

Projekt w trakcie realizacji

   

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9