Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 »

Warto umieć więcej

Logotyp Programu   

 

OPIS PROJEKTU 

Projekt „Warto umieć więcej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt nr RPSL.11.01.04-24-02FA/17. Wysokość wkładu unijnego: 684 900,84 zł. Projekt obejmuje szereg różnych zajęć pozalekcyjnych kierowanych do uczniów i uczennic szkół podstawowych nr 1, 2 i 4 z Cieszyna. Zajęcia realizowane są na terenie szkół, przez nauczycieli szkół.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 roku -czerwiec 2019 roku.

Szerokie spektrum zajęć daje możliwość rozwijania zainteresowań dzieci, poszerzenia wiedzy, czy po prostu spędzenia czasu w sposób kreatywny i ciekawy.

Adresatami projektu są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tzn.: uczniowie uzdolnieni oraz uczniowie z problemami w nauce.

 

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne, odbywać się będą w większości w grupach 8-osobowych, średnio – jeden raz w tygodniu.

Rekrutacja prowadzona we wrześniu 2017 (pierwsza edycja) i we wrześniu 2018 (druga edycja). Zgłoszenie dziecka do udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego przez rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutację przeprowadzi personel szkoły na podstawie następujących kryteriów: średnia ocen z przedmiotu oraz opinia nauczyciela. W przypadku zajęć kierowanych do uczniów z problemami w nauce, skierowanie na takie odbędzie się na podstawie rekomendacji nauczyciela prowadzącego.

Kolejność zgłoszeń jest kryterium pomocniczym – tzn. w przypadku uczniów o jednakowej liczbie punktów, pierwszeństwo ma wcześniej zgłoszony. W przypadku niezakwalifikowania się do pożądanych grup, uczniowi zaproponowany zostanie udział w innych zajęciach, na podstawie wskazania wychowawcy.

 

UWAGA:

W związku z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z 2 czerwca 2015, w projekcie nie mogą wziąć udziału uczniowie klas drugich i trzecich.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9