Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

UCIEPŁOWNIENIE ULICY GŁĘBOKIEJ - AKTUALNE INFORMACJE

7 maja 2019

 

 

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci cieplnej rozdzielczej w ulicy Głębokiej i Menniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Głębokiej i Olszaka” Firma Kelvin Sp. z o.o. informuje o  zakończeniu robót budowlanych na etapie 2.1, 2.2, 1.2 oraz wykonaniu przyłącza do budynku przy ul. Olszaka 3, który znajduje się w etapie 1.1.. Aktualnie prace prowadzone są na etapie 1.1 w rejonie budynków przy ul. Głębokiej 6, 10 oraz 12. Rozpoczęto również prace na etapie 3 od strony ul. Menniczej zgodnie z załącznikiem mapowym.

Harmonogram robót przedstawia się następująco:

 

Etap 1.1

1.04. 2019 – 24.05.2019

Etap 3

9.05.2019 – 15.06.2019

 

Przesunięcia planowanych terminów realizacji poszczególnych etapów mogą wynikać z niezinwentaryzowanych uzbrojeń sieci podziemnych oraz faktem iż inwestycja objęta jest nadzorem archeologicznym.

 

Osobami kontaktowymi w sprawie są: Michał Bury  – Kierownik Budowy –  tel. 603 833 266, Artur Chyłek – Kierownik Robót - tel. 609 727 890 (Kelvin Sp. z o.o. – Generalny Wykonawca),

Jan Kamieniorz – Kierownik Robót – tel. 500 792 357 (Ricotherm Sp. z o.o. – Podwykonawca),

 

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.  – Inwestor  – tel. 33 857 67 00.

 

Mapa z podziałem na etapy - kliknij.

 

 

5 kwietnia 2019

 

 

Budowa sieci cieplnej – ZMIANA HARMONOGRAMU - etap 2.2 (ul. Głęboka 1)!

 

 

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci cieplnej rozdzielczej w ulicy Głębokiej i Menniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Głębokiej i Olszaka” na zlecenie Energetyki Cieszyńskiej, Firma Kelvin Sp. z o.o. planuje przyspieszyć termin rozpoczęcia robót etapu 2.2 (ul. Głęboka 1) od dnia 8.04.2019 r. Planowany termin zakończenia robót - 22.04.2019 r.

 

Osobami kontaktowymi w sprawie są:

Michał Bury  – Kierownik Budowy - tel. 603 833 266 (Kelvin Sp. z o.o. - Generalny Wykonawca),

Jan Kamieniorz – Kierownik Robót– tel. 500 792 357 (Ricotherm Sp. z o.o. – Podwykonawca),

 

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.  – Inwestor  – tel. 33 857 67 00.

 

Mapa z podziałem na etapy - kliknij.

 

 

 

27 marca 2019


 


Budowa sieci cieplnej – rozpoczęcie robót

 

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci cieplnej rozdzielczej w ulicy Głębokiej i Menniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Głębokiej i Olszaka” na zlecenie Energetyki Cieszyńskiej, Firma Kelvin Sp. z o.o. planuje rozpoczęcie robót budowlanych dnia 1.04.2019 r. na etapach 1.1 oraz 1.2 zgodnie z załącznikiem mapowym.

 

Mapa z podziałem na etapy - kliknij.

 

Poniżej harmonogram robót do dnia 30.04.2019 r.:

 

Etap 1.1

1.04. 2019 – 15.04.2019

 

Etap 1.2

1.04. 2019 – 15.04.2019

 

Etap 2.1

16.04.2019 – 30.04.2019

 

Etap 2.2

16.04.2019 – 30.04.2019

 

Ze względu na fakt, iż inwestycja objęta jest nadzorem archeologicznym, wyżej wymienione terminy mogą ulec zmianie.

 

W związku z powyższym przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 

Osobami kontaktowymi w sprawie są: Michał Bury  – Kierownik Budowy –  tel. 603 833 266 (Kelvin Sp. z o.o. – Generalny Wykonawca),

Jan Kamieniorz – Kierownik Robót – tel. 500 792 357 (Ricotherm Sp. z o.o. – Podwykonawca),

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.  – Inwestor  – tel. 33 857 67 00.

 

 

Etap 1.1

 

Zakres robót: Lewa strona ulicy Głębokiej od Rynku do Placu Św. Krzyża oraz środek ulicy Olszaka od budynku nr 3 do ul. Głębokiej.

 

a/ ul. Głęboka – ulica dwukierunkowa od Rynku do ul. Sejmowej.

 

Roboty prowadzone będą po lewej stronie drogi. Na czas robót projektuje się zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu jednokierunkowego od Rynku w kierunku Placu Św. Krzyża.

 

b/ Ul. Olszaka – ulica jednokierunkowa od ul. Menniczej do ul. Głębokiej.

 

Roboty prowadzone będą środkiem jezdni z trzema odgałęzieniami do budynków.

 

Ze względu na szerokość ulicy konieczne jest prowadzenie robót przy wyłączeniu fragmentu ul. Olszaka z ruchu kołowego. Dla zamkniętego odcinka drogi projektuje się objazd do ulicy Głębokiej poprzez Rynek.

 

Organizacja ruchu podczas etapu 1.1 - kliknij.

 

 

Etap 1.2

 

Zakres robót: Ulica Mennicza od bud. nr 48 do ul. Głębokiej i prawa strona ul. Głębokiej na skrzyżowaniu z ul. Menniczą.

 

Roboty prowadzone będą przy całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego odcinka ul. Menniczej od Placu Teatralnego do ul. Głębokiej.

 

Objazd tego odcinka ul. Menniczej prowadzony jest poprzez Plac Teatralny – ul. Fredry – ul. Mennicza (na odcinku od Starego Targu do ul. Fredry wprowadza się ruch dwukierunkowy) – Stary Targ - ul. Głęboka.


Organizacja ruchu podczas etapu 1.2 - kliknij.

 

 


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9