Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo¶ci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona po¶więcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po¶więcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Odpocznij w Cieszynie » Chcę spędzić aktywnie czas » Trasy spacerowe »

9. Trasa spacerowa dłuższa

Mapa trasy spacerowej dłuższej

Mapa trasy spacerowej dłuższej

[1] Gmach Dworca Kolejowego w Czeskim Cieszynie, fot. www.tesin.cz

[1] Gmach Dworca Kolejowego w Czeskim Cieszynie, fot. www.tesin.cz

[2] Jesion wyniosły Fraximus excelsior L. fot. ze zbiorów UM Czeski Cieszyn

[2] Jesion wyniosły Fraximus excelsior L. fot. ze zbiorów UM Czeski Cieszyn

[3] Zapora Cieszyńska fot. ze zbiorów UM Czeski Cieszyn

[3] Zapora Cieszyńska fot. ze zbiorów UM Czeski Cieszyn

[4] Pomnik Pamięci Lotników fot. ze zbiorów UM Czeski Cieszyn

[4] Pomnik Pamięci Lotników fot. ze zbiorów UM Czeski Cieszyn

[5] Głazy narzutowe fot. ze zbiorów UM Czeski Cieszyn

[5] Głazy narzutowe fot. ze zbiorów UM Czeski Cieszyn

[6] Szkoła Podstawowa fot. ze zbiorów UM Czeski Cieszyn

[6] Szkoła Podstawowa fot. ze zbiorów UM Czeski Cieszyn

D. Durčok
PRZEBIEG TRASY ZNAKOWANEJ KOLOREM ZIELONYM (Ryc. 9):

ul. NÁDRA®NÍ – ul. JABLUNKOVSKÁ – ul. VIADUKTOVÁ – ul. ALŠOVA –ul. KOPERNÍKOVÁ – ul. HRABINSKÁ – ul. SLEZSKÁ – ul. HORNICKÁ – PARK HRABINA – ZAPORA HRABINA – ul. LIPOVÁ – ul. SOKOLOVSKÁ – ul. KOMENSKÉHO – ul. DIVADELNÍ – nam. DR. MARTINA LUTHERA – ul. GYMNAZIJNÍ – ul. KOMENSKÉHO – ul. TYRŠOVA – ul. FRÝDECKÁ – ul. SVOJSIKOVÁ – PARKING „BILLA” – ul. NÁDRA®NÍ


Długość trasy – 6,5 km.

       Czeski Cieszyn powstał 28 lipca 1920 r., po oddzieleniu od Cieszyna. Zamieszkuje go 25 106 (dane z 31.1203.2012 r.) obywateli. Granica pomiędzy miastami ustalona została na rzece Olzie. Trasa ta nie zaprowadzi nas do centrum miasta (do tego służą trasy Śródmiejska i Krótsza) lecz podziemnym przejściem dworcowym udamy się na ulicę Jablunkovską. Najpierw jednak zwrócimy uwagę na budynek dworca Kolei Czeskich [zd.1]. Budynek ten powstał w 1889 r., zastępując stary z 1871 r., znajdujący się w pobliżu ulicy Jablunkovskiej.

       Powstanie dworca spowodowane było budową trasy kolejowej Bogumin-Cieszyn w 1869 r. Później trasa została rozbudowana aż do Żyliny i Frydku. Dzisiaj czeskocieszyński węzeł kolejowy łączy trasy Praga-Koszyce z trasami do Ostrawy, Frydku-Mistku i biegnie również przez Cieszyn do Bielska-Białej. Stojąc tyłem do dworca, z prawej strony mamy budynek Czeskiej Poczty z 1931 r. (projekt praskiego arch. Inż Zdraľila), a na wprost hotel Piast z 1931 r. (projekt miejscowego arch. E. Davida).

       Po wyjściu z przejścia podziemnego skierujemy się w prawo wzdłuż ulicy Jablunkovskiej i dojdziemy do skrzyżowania świetlnego ulic Frydeckiej i Ostrawskiej. Naszą drogę będziemy kontynuować dalej, aż do następnego przejścia podziemnego (małego, tzw. Demellochu, nazwanego tak od nazwiska burmistrza z 2 poł. XIX w. Jana Demla) i w ten sposób dojdziemy do ulicy Viaduktowej. Przejdziemy przez przejście dla pieszych i po przejściu w prawo kilku metrów skręcimy w ulicę Alšową. Na skrzyżowaniu z ulicą Komorní z lewej strony można podziwiać wyjątkowy okaz jesionu wyniosłego [zd.2]. Właścicielem drzewa, którego wiek określany jest na około 150 lat, jest Urząd Miasta, a pomnikiem przyrody został ogłoszony 2. 2. 1998 r. Charakterystyka drzewa: wysokość 21 m, wysokość korony 15 m, szerokość korony 10 m, obwód pnia 4,2 m.

 

       Ulicą Alša dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Kopernika i dalej udamy się w prawo tą ulicą. Dojdziemy do skrzyżowania z ulicą Hrabińską i lekkim łukiem w lewo pod górkę dojdziemy do osiedli (w dzielnicy zwanej Rozvoj), które powstawały w kilku etapach. Na działkach pomiędzy ulicą Hrabińską i Ostrawską prace budowlane rozpoczęto w 1967 r. Dzisiaj mieszka tutaj około 1600 mieszkańców. Mniej więcej o 1/5 mniej obywateli zamieszkuje osiedle przy ulicy Hrabińskiej. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tutaj w latach 1963-64. Następne w kolejności osiedle, przykład wzorcowej architektury grupy inż. arch. J. Slezáka, który uzyskał swego czasu drugie miejsce w ogólnopaństwowym konkursie o najlepsze rozwiązanie osiedlowe, to osiedle zwane Mojská (pomiędzy ulicą Slezską i parkiem Grabina), które zamieszkuje około 1800 obywateli.

       Przy końcu ulicy Hrabińskiej skręcimy w prawo, przejdziemy około 100 m po ulicy Slezskiej i udamy się koło bloku mieszkalnego Slezská 9 w lewo ulicą Hornicką. Z prawej strony za ogrodzeniem znajduje się klub jeździecki przy Średniej Szkole Rolniczej w Czeskim Cieszynie Zajmuje teren gospodarstwa rolnego należącego do szkoły – wejście od ulicy Slezskiej. Klub oprócz jeździectwa zajmuje się agroturystyką, hiporehabilitacją, jazdą z zaprzęgiem i hodowlą własnych koni. W ofercie znajdują się również propozycje przejażdżek konnych dla osób z zewnątrz.

       Ulica Hornická skręca w lewo, my po prawej stronie zobaczymy basen miejski, który wybudowano w 1 poł. 70. lat XX w. w miejscu dawnej pływalni z 1924 r., która spełniała swe zadanie aż do wybudowania Zapory Cieszyńskiej.

       W razie niepogody udamy się za basenem asfaltowym chodnikiem na tyłach osiedla (na planie w kol. czarnym), przejdziemy skrajem zalesionego parku Grabina na ulicę Ostrawską i po jej przejściu znajdziemy się na tamie Zapory Cieszyńskiej. Chodnikiem wokół niej dojdziemy do przejścia pod drogą i po jego przejściu znajdziemy się na ulicy Lipowej (zielone oznakowanie).

 

       Jeżeli pogoda nam dopisze, wtedy koło basenu zejdziemy z górki w dół aż do mostku na potoku Grabinka i po jego przejściu skręcimy w lewo przez lasek miejski Grabina. Pierwsza pisemna wzmianka o tym mieszanym lasku pochodzi z okresu panowania księcia cieszyńskiego Wacława Adama II (1540-79), który miał tutaj swój zwierzyniec, w którym hodował daniele. Od początku XIX w. lasek był stopniowo porządkowany i zmieniany w miejsce zabaw i relaksu. Dzisiaj również służy mieszkańcom miasta jako miejsce odpoczynku. Dróżka początkowo prowadzi nas koło Grabinki, dalej koło jej malutkich dopływów i przez nie (4 drewniane mostki), aż w końcu dojdziemy do szlabanu i skręcając w lewo znajdziemy się na ulicy Ostrawskiej. W prawo przejdziemy po niej kawałek do skrzyżowania z ulicą Rybařską i dojdziemy nią do Zapory Cieszyńskiej [zd.3]. Zapora została wybudowana na podstawie projektu zapory w lasku Grabina z 1950 r. Budowę rozpoczęto ze względu na coraz większe zanieczyszczenia rzeki Olzy (która służyła przez długie lata jako kąpielisko) przez Hutę Trzyniecką,. Na potoku Grabinka, który płynął wtedy głęboką doliną, została wybudowana tama i po wzmocnieniu brzegów, powstał tutaj niezbyt szeroki, ale dość długi sztuczny zbiornik wodny. Zapora Cieszyńska służy przede wszystkim do uprawiania sportów wodnych, ale również w miesiącach letnich jest miejscem odpoczynku mieszkańców miasta.

       Chodnikiem wokół zapory dojdziemy do przejścia pod budowaną drogą i znajdziemy się na ulicy Lipowej. Udamy się nią w lewo pod górkę, z lewej strony miniemy Zakład Naprawy Sprzętu Wojskowego, mniejszą drukarnię FINIDR (dawne koszary). W czasie ładnej pogody oglądać można część pasma Beskidów Cieszyńskich – z lewej strony rozciąga się kolejno Ostry, Jaworowy z wyciągiem krzesełkowym, ich najwyższy szczyt Ropica (1082 m), Ropiczka, Praszywa, w tle można nawet zobaczyć najwyższy szczyt Morawsko-śląskich Beskidów Łysą Górę (1328 m).

 

       Ulicą Lipową dojdziemy do skrzyżowania z ulicą Sokolowską. Udamy się w lewo, z lewej strony zobaczymy niedawno wybudowany Dom Emerytów w Czeskim Cieszynie. Na wprost niego skręcimy w prawo, wzdłuż budynków na tyłach kompleksu szpitalnego i pójdziemy ulicą Komenskiego. Wkrótce dojdziemy do skrzyżowania z ulicą Divadelní. Z lewej strony przy chodniczku zmierzającym do Teatru Cieszyńskiego zobaczymy nowo zrekonstruowany pomnik poświęcony pamięci lotników [zd.4] z naszego miasta i regionu, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Pomnik został odsłonięty 6 października 2000 r. Wcześniej na tym miejscu znajdował się pomnik odsłonięty w październiku 1965 r. poświęcony ofiarom w walce z faszyzmem, a jego część stanowił samolot wojskowy IL 10 umieszczony na cokole wysokim 130 cm, na którym znajdowały się dwie marmurowe tablice. Wokół obiektu znajduje się niewielki park.

       Wrócimy kawałek ulicą Divadelní i pójdziemy ukośnym chodnikiem nad małym parkiem w lewo koło ewangelickiego kościoła Marcina Lutra. Z lewej strony widoczne jest osiedle Powiatowego Urzędu Narodowego (ONV) z 40. i 50 lat XX w. Jest to udana architektura mieszkalna, z otaczającą ją zielenią. Mieszka tutaj około 250 osób.

       Kościół Ewangelicki Marcina Lutra dominuje nad dzielnicą zwaną Rozvoj, a jego sylwetka przypomina bazyliki romańskie. Kościół zboru ewangelickiego Czeskiego Kościoła Ewangelickiego został zbudowany w 1927 r. Jego autorami byli architekci Kozieł i Schön z Bielska. Prace budowlane wykonała firma E. Fulda z Czeskiego Cieszyna. Budynek plebanii powstał cztery lata później, a jego autorem była czeskocieszyńska firma R. Lewak. Przez park przed kościołem ewangelickim ulicą Gimnazijní wrócimy na ulicę Komenskiego i dojdziemy do Szkoły Podstawowej im. Komenskiego. Kamień węgielny pod jej budowę położono 3 lipca 1923 r., a realizacją budowy zajęły się firmy Nosek-Richter z Czeskiego Cieszyna (budynek główny), V. Felkl z Nowego Bogumina (sala gimnastyczna) oraz Wicherek z Czeskiego Cieszyna (mieszkania dla dyrektora i woźnego). Przewidywany koszt budowy wynosił 3,5 mln. Kč. Nowy budynek szkolny został uroczyście otwarty 28 października 1924 r. W ten sposób uporano się z niedostatkiem klas szkolnych po rozdzieleniu miasta.

 

       Po lewej stronie na ulicy Tyrša znajduje się Średnia Szkoła Rolnicza. Budynek ten został wzniesiony w 1929 r. jako gmach urzędu powiatowego, który pierwotnie miał swą siedzibę w starej szkole na ul. Sokola Tůmy. Swą siedzibę znalazł tutaj również sąd, prokuratura, notariat, więzienie oraz posterunek żandarmerii. W trakcie ogólnopaństwowej reorganizacji administracyjnej w 1960 r. Cz. Cieszyn utracił status miasta powiatowego, a do pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez urzędy państwowe wprowadzono szkołę rolniczą.

 

       Przed ulicą Tyrša, na wprost Szkoły Podstawowej, znajduje się mały park zwany sadami Komenskiego i miejska poliklinika. Park został założony wkrótce po budowie okolicznych domów, a opieką otoczyło go stowarzyszenie miejskie zajmujące się upiększaniem miasta. W parku została posadzona „lipa esperantystów” oraz umieszczono w nim kilka głazów narzutowych [zd.5] z okolic Czeskiego Cieszyna, które są dokumentem najbardziej wysuniętej na południe granicy północnego lodowca w okresie czwartorzędu (od 8000 lat p.n.e.). Wcześniej znajdował się tutaj samolot bojowy IL 10 z II wojny światowej, który później stał się częścią pomnika walki przeciwko faszyzmowi za budynkiem Cieszyńskiego Teatru. Budynek miejskiej polikliniki wybudowano w 1931 r. jako siedzibę kasy chorych. Projekt opracował V. Barvíř z Cz. Cieszyna, a pracami budowlanymi zajmowała się firma V. Nekvasila. Obecnie znajdują się tutaj gabinety spółki Szpital, poliklinika oraz siedziba VZP (Powszechna Kasa Chorych – przyp. Tłum.).

       Od Alei Komenskiego przejdziemy wzdłuż bocznej ściany budynku szkolnego [zd.6] do ulicy Frydeckiej i po jej przejściu skręcimy w Kasztanową Aleję Svojsíka (Svojsíkova kaątanová alej nr 15, A.B. Svojsík – założyciel czeskiego skautingu). Tutaj znajdziemy kryty stadion zimowy.

       Koło Czeskiej Kasy Oszczędności (Česká spořitelna) i marketu Billa (budynki z 90. lat XX wieku) dojdziemy do kolejowego przejścia podziemnego, którym przejdziemy do głównego budynku dworca kolejowego Czeskich Kolei (České dráhy) i w ten sposób zakończymy spacer po Czeskim Cieszynie.

 


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9