Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


UniaBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Odpocznij w Cieszynie » Chcę zwiedzić Cieszyn » Warto zobaczyć » Kościoły »

Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Kościół św. Marii Magdaleny

Kościół św. Marii Magdaleny

Kościół św. Marii Magdaleny

Kościół św. Marii Magdaleny

Kościół św. Marii Magdaleny

Kościół św. Marii Magdaleny

Obraz Matki Bożej Cieszyńskiej

Obraz Matki Bożej Cieszyńskiej

Kościół św. Marii Magdaleny

Kościół św. Marii Magdaleny

Kościół św. Marii Magdaleny

Kościół św. Marii Magdaleny

Biuro Promocji i Informacji, UM Cieszyn
Kościół św. Marii Magdaleny, usytuowany przy pl. Dominikańskim, został założony w XIII wieku. Początkowo w miejscu dzisiejszego kościoła znajdował się klasztor Dominikanów wraz z kościołem pw. Najświętszej Marii Panny, natomiast pierwotny kościół pw. św. Maryi Magdaleny – najpierw drewniany, później murowany – znajdował się na obecnym placu Teatralnym. W świetle nowo odkrytych faktów z historii Cieszyna należy stwierdzić, że pierwotny kościół pw. św. Marii Magdaleny nie był pierwszym kościołem parafialnym w Cieszynie, gdyż w jego sąsiedztwie istniała starsza świątynia, określana nazwą "starego kościoła parafialnego" (po wojnie 30-letniej ślad po niej zaginął).

W wyniku pożaru miasta (1789 r.) kościół Marii Magdaleny uległ zniszczeniu. Podjęto wówczas decyzję o całkowitym wyburzeniu świątyni i przeniesieniu jej do kościoła należącego niegdyś do Dominikanów, którzy opuścili miasto. Jednocześnie została przeprowadzona gruntowna przebudowa świątyni, która zyskała cechy budowli barokowej. 
Kościół, którego główne wejście ozdobione jest wczesnogotyckim, ostrołukowym portalem z przełomu XIII/XIV wieku, został zbudowany na planie krzyża łacińskiego z wydłużonym prezbiterium i krótką nawą, połączoną z dwukondygnacyjnym chórem muzycznym. Przy nawie od strony południowej obecnie znajduje się kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu – wystawiona ku czci Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – ozdobiona obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz rzeźbami św. Franciszka i św. Dominika. Od północy do nawy przylegają dwie kaplice: pw. św. Melchiora Grodzieckiego i pw. Św. Krzyża fundacji Jana Fryderyka Larischa z 1660 roku. W pierwszej na uwagę zasługuje ostrołukowy portal gotycki umieszczony nad wejściem do kaplicy oraz barokowy ołtarz ozdobiony obrazem św. Melchiora nad Olzą i figurami św. Mikołaja i św. Judy Tadeusza. Natomiast ozdobą drugiej kaplicy jest duży barokowy krucyfiks, po bokach którego znajdują się 2 rzeźby: św. Jana i Matki Boskiej Bolesnej oraz 2 witraże przedstawiające św. Annę i Joachima z małą Maryją. W bocznej nawie kościoła (południowej) usytuowane są trzy ołtarze: 1) ołtarz Serca Jezusowego z figurami aniołów (na pilastrach figury prawdopodobnie św. Ambrożego i św. Mikołaja); 2) ołtarz św. Jana Sarkandra 3) ołtarz św. Józefa z rzeźbami św. Jana Nepomucena i św. Antoniego Padewskiego. Natomiast w północnej nawie bocznej znajdują się także 3 ołtarze: 1) ołtarz św. Anny z rzeźbami św. Barbary i św. Jadwigi 2) ołtarz Matki Boskiej z Lurdes z figurami aniołów (na pilastrach figury św. Jadwigi i św. Barbary); 3) ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej. Dodatkową ozdobą południowej nawy jest epitafium Mikołaja Ruckiego – kasztelana cieszyńskiego. W prezbiterium znajduje się tumba księcia cieszyńskiego Przemysława Noszaka – leżąca postać w zbroi.

Wnętrze kościoła zdobi późnobarokowy ołtarz główny – z symbolem Opatrzności Boskiej, rzeźbami św. Piotra i Pawła oraz obrazem przedstawiającym Marię Magdalenę namaszczającą olejkiem stopy Jezusa. Przed całością znajduje się rzeźbiony ołtarz ofiarny z figurami 4 ewangelistów oraz ambonka z figurą nauczającego Chrystusa. Dodatkowo we wnęce nad tabernakulum – po bokach którego znajdują się adorujące anioły – umieszczony został obraz Matki Bożej Cieszyńskiej. Inną ozdobę kościoła stanowi późnobarokowa ambona z Duchem Świętym, figurami Mojżesza i anioła z dekalogiem oraz usytuowana na przeciw ambony późnobarokowa chrzcielnica. Powyżej chrzcielnicy – po lewej stronie, pod sklepieniem – znajduje się duży obraz przedstawiający Chrystusa nauczającego w łodzi. 

msze św.: niedziele i święta – 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

 

Strona kościoła pw. św. Marii Magdaleny 


Urząd Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl