Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Listopad 2018
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Gospodarka » Poradnik inwestora » Przewodnik inwestora »

Ważne adresy

Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1 – Ratusz, 43-400 Cieszyn, tel. (48-33) 4794200, fax. (48-33) 4794303, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl

Telefony wewnętrzne:
 • Sekretariat Burmistrza - 300
 • Wydział Promocji i Informacji - 240 (e-mail: promocja@um.cieszyn.pl)
 • Wydział Strategii i Rozwoju Miasta:
 • Naczelnik Wydziału – 250 (e-mail: srm@um.cieszyn.pl)
 • Referat Strategii – 251 (e-mail: int@um.cieszyn.pl) informacje dla inwestorów w języku angielskim
 • Referat Planowania Przestrzennego – 260
 • Referat Działalności Gospodarczej – 255
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami (e-mail: grunty@um.cieszyn.pl):
  • Naczelnik Wydziału – 230
 • Wydział Inwestycji Miejskich fax. (48-33) 4794361 (e-mail: inwestycje@um.cieszyn.pl):
  • Naczelnik Wydziału – 358


  Pozostałe instytucje związane z procesem inwestycyjnym
  • V Wydział Ksiąg Wieczystych, Sąd Rejonowy w Cieszynie, ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, tel. (48-33) 4794643
  • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn, tel. (48-33) 4794320, wew. 327 (wypisy z rejestru gruntów), wew. 321 (kopie map zasadniczych i ewidencyjnych oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej)
  • ENION S.A. Rejon Energetyczny w Cieszynie, ul. Frysztacka 50, 43-400 Cieszyn, tel. (48-33) 8572600 (dostawca energii elektrycznej)
  • Rozdzielnia Gazu w Cieszynie, ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn, tel. (48-33) 8520229 (dostawca gazu sieciowego)
  • Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń, tel. (48-33) 8542244 (dostawca wody)
  • Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o., ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn, tel. (48-33) 8576700 (dostawca ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej)
  • Zakład Gospodarki Komunalnej, Dział Oczyszczania Ścieków, ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn, tel. (48-33) 8515444 (odprowadzenie i oczyszczenie ścieków)
  • Miejski Zarząd Dróg, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, tel. (48-33) 8582890 (uzgodnienia w zakresie dostępu do dróg publicznych gminnych i powiatowych)
  • Telekomunikacja Polska S.A., TELEPUNKT, ul. Matejki 2, 43-400 Cieszyn, tel. (48-33) 8542554
  • Telefonia Dialog S.A., Rejon Bielsko-Biała, ul. Gałczyńskiego 25, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (48-33) 4967900
  • Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn, tel. (48-33) 8520195
  • Państwowa Inspekcja Pracy, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (48-33) 8220633
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn, tel. (48-33) 8520613, 8521106
  • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Wita Stwosza 31, 40-036 Katowice, tel. (48-32) 2518040
  • Wydział Budownictwa i Architektury, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Szeroka 13, 43-400 Cieszyn, tel. (48-33) 4777436 (pozwolenie na budowę)
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie, ul. Szeroka 13, 43-400 Cieszyn, tel. (48-33) 4777441


  Wybrane strony internetowe
  • www.cieszyn.pl - informacje o mieście
  • www.powiat.cieszyn.pl - informacje o powiecie cieszyńskim
  • www.ox.pl - portal śląska cieszyńskiego
  • www.olza.pl - informacje o Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza
  • www.euroregion.olza.pl - informacje o Euroregionie Śląsk Cieszyński

 • Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9