Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Luty 2019
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze » Stan Środowiska »

Hałas

Tabela 10

Tabela 10

Komunikacja drogowa (ruch samochodowy) jest najpowszechniejszym i najbardziej uciążliwym źródłem hałasu. Szacuje się, że obecnie około 1 /3 mieszkańców Polski narażona jest na ponadnormatywny hałas. Dawne woj. bielskie było zaliczane do województw o szczególnie dużym stopniu narażenia uciążliwościami ponadnormatywnego hałasu. Szacunkowo zagrożenie ponadnormatywnym hałasem obejmowało ok. 32% obszaru dawnego woj. bielskiego, przy czym zakładano, że 52% wszystkich uciążliwości związanych z hałasem powodował hałas drogowy.

Również na terenie Cieszyna hałas drogowy jest w zasadzie głównym źródłem ponadnormatywnego hałasu i związanych z tym uciążliwości. Duży ruch samochodowy na terenie Cieszyna związany jest przede wszystkim z trzema drogowymi przejściami granicznymi zlokalizowanymi w granicach miasta, przez które rocznie przejeżdża ponad 3 miliony pojazdów samochodowych (tabela 10).

Tabela 10.
Ilość pojazdów przekraczających granice przez przejścia drogowe na terenie Cieszyna w latach 1998-2002.

Poziom hałasu komunikacyjnego w Cieszynie był dwukrotnie badany przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej. Pierwsze pomiary zostały wykonane na przełomie lat 1992-1993; poziom hałasu mierzono wówczas w 29 punktach w trzech seriach pomiarów: w godzinach szczytu komunikacyjnego, w godzinach normalnego ruchu pojazdów i w godzinach nocnych.

W I półroczu 1998 r. dokonano kolejnych pomiarów natężenia hałasu w 30 punktach pomiarowych. Były one zlokalizowane wzdłuż tras komunikacyjnych w newralgicznych punktach miasta (najbardziej obciążone ruchem samochodowym skrzyżowania, okolice szpitali, placówek oświatowych, terenów wypoczynku i rekreacji, obszarów i obiektów zabytkowych, terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody). W każdym z punktów wykonano 5 serii pomiarowych i ustalono natężenie ruchu pojazdów samochodowych.

Generalnie stwierdzono, co następuje:
 • na terenie Cieszyna nie wystąpiły typowe szczyty komunikacyjne - krótkotrwały (15-20 minut) wzrost natężenia mchu w stosunku do normalnego występuje krótko przed i po godzinach 600 i 700, a nieco dłuższy (30-45 minut) przed i po godzinach 1400 i 1500;
 • we wszystkich punktach pomiarowych dopuszczalne normy hałasu zostały przekroczone o minimum 15 dB(A), przekroczenie to dotyczy zarówno pory dziennej, jak i nocnej;
 • szczególnie obciążone jest skrzyżowanie ulic Katowickiej i Stawowej (73,7 dB(A) w dzień i 71,6 dB(A) w nocy) oraz ulice: Bielska, Stawowa, Liburnia, Zamkowa, 3-go Maja, Wyższa Brama, Garncarska, Borecka, Kolejowa i Katowicka;
 • w porównaniu z wynikami pomiarów z lat 1992-1993 poziom natężenia hałasu komunikacyjnego wzrósł przeciętnie o 5 dB(A).
Za główne przyczyny wysokiego poziomu natężenia hałasu komunikacyjnego uznano następujące czynniki:
 • znaczący wzrost w okresie porównawczym natężenia ruchu pojazdów - o 15-20%,
 • brak naturalnych ekranów dźwiękochłonnych (pasy zieleni, wały ziemne itd.) wzdłuż ulic w centralnej, gęsto zabudowanej części miasta,
 • przekraczanie przez kierowców dozwolonych prędkości na terenie miasta,
 • zróżnicowane ukształtowanie terenu miasta,
 • zły stan nawierzchni ulic w mieście,
 • zły stan techniczny pojazdów.
W celu poprawy klimatu akustycznego miasta autorzy badań uznali za wskazane:
 • sukcesywne wprowadzanie zmian w organizacji ruchu samochodowego w zabytkowej części miasta (parkingi poza centrum, ograniczenie ruchu samochodów dostawczych i osobowych z równoczesnym ograniczeniem prędkości),
 • budowę przy trasach dojazdowych do przejścia granicznego w terenie o gęstej zabudowie ekranów akustycznych, szczególnie na wysokości szkół podstawowych nr 6 i 7 (budowa podobnych ekranów wskazana byłaby na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Hallera).

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9