Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Historia i tradycja » Miasto i jego mieszkańcy »

Władze miejskie

M. Makowski
       Korzenie miejskiej samorządności sięgają pierwszej połowy XIII w., kiedy Cieszyn przyjął prawa miejskie z Lwówka Śląskiego. Miasto podlegało władzy książąt, których reprezentował wójt miejski, ale mieszkańcy cieszyli się dużym zakresem wewnętrznej autonomii. O ważnych sprawach decydowało zebranie ogółu mieszkańców lub rada starszych, ławnicy natomiast rozstrzygali spory sądowe.
       Po przejściu w 1364 r. na prawo magdeburskie w Cieszynie wykształciły się organy samorządowe w postaci rady miejskiej i magistratu złożonego z burmistrza, czterech rajców i pisarza.
       Upadek miasta w XVII w. odbił się także na jego organach samorządowych. Nowi władcy księstwa – Habsburgowie stopniowo ograniczali kompetencje samorządu na rzecz mianowanych urzędników i organów państwowych.
       Burzliwe wydarzenia Wiosny Ludów w 1848 r. rozbudziły nadzieję na powrót samorządu miejskiego, co stało się dopiero w 1861 r. po przywróceniu w monarchii habsburskiej rządów konstytucyjnych. Wybierana na trzy lata Rada Miejska wyłaniała kilkuosobowy zarząd z burmistrzem na czele. Druga połowa XIX i początek XX w. była okresem ponownego rozwoju miasta.
       Po podziale Cieszyna w 1920 r. miastem przez dwa lata rządziła Rada Administracyjna, potem zaś wybierana Rada Miejska. Objęcie w 1939 r. władzy przez hitlerowców oznaczało kres funkcjonowania samorządu lokalnego.
       Po wojnie komunistyczne władze zachowując pozory samorządności pozwalały na funkcjonowanie Miejskiej Rady Narodowej z jej Przewodniczącym na czele, a od 1973 r. z Naczelnikiem Miasta, powoływanym przez wojewodę. Dopiero w 1990 r. odbyły się pierwsze po wojnie niezależne wybory samorządowe.
• Władze Miejskie dawniej

Początkowo miastem zarządzał wójt, potomek pierwotnego lokatora miasta. Po osadzeniu Cieszyna na prawie magdeburskim od końca XIV w. władzę w mieście sprawowała Rada Miejska, która wyłaniała zarząd składający się z 4 rajców na czele z burmistrzem.

• Władze Miejskie obecnie


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9