Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze » Informacje Ogólne »

Gleby

Pozostałości po kamieniołomie w Boguszowicach

Pozostałości po kamieniołomie w Boguszowicach

ááááááGleba - podobnie jak powietrze i woda - jest nieodnawialnym elementem środowiska naturalnego. Właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleby kształtują się pod wpływem zarówno naturalnych procesów glebotwórczych, jak i rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. Tym samym właściwości i jakość gleby zależą nie tylko od podłoża, na którym gleba danego typu została wytworzona, ale również od sposobu jej użytkowania (uprawiania), stosowania nawozów sztucznych i naturalnych, stosowania środków ochrony roślin (pestycydów) oraz od wpływu zanieczyszczeń emitowanych w wyniku działalności człowieka do powietrza (np. metale ciężkie, gazy – SO2, bodące prekursorami kwaśnych opadów) i wody.
ááááááNa terenie Cieszyna dominują gleby pseudobielicowe, gleby brunatne i brunatne wyługowane oraz rędziny brunatne, a w dolinie Olzy miejscami występują także mady. Są to gleby żyzne, bogate w próchnicę i zasobne w składniki mineralne. Z uwagi na wysokie opady gleby te podlegają procesowi ługowania, czyli wypłukiwania węglanu wapnia z warstw powierzchniowych i dlatego mają odczyn słabo kwaśny lub obojętny, rzadko alkaliczny. Skalami glebotwórczymi są gonie i dolne łupki cieszyńskie oraz wapienie cieszyńskie, a także lessy i pyły lessopodobne, iły pylaste i piaski gliniaste. Gleby powstałe na łupkach są glebami tłustymi, gliniastymi i głębokimi, natomiast na wapieniach gleba jest płytsza, zbliżona do rędzin. Pod względem mechanicznym w zdecydowanej większości są to gleby zaliczane do gleb ciężkich do uprawy.
ááááááKlasyfikację glebowo-rolniczą w Cieszynie przeprowadzono w latach 70, ubiegłego wieku i aktualnie klasyfikacja ta nie odzwierciedla w pełni przynależności gleb do tzw. kompleksów przydatności rolniczej.

Wykorzystanie rolnicze gleb
ááááááPowierzchnia użytków rolnych (znajdujących się w obrębie gospodarstw rolnych) w Cieszynie wynosi ok. 1.511 ha. Klasyfikacja tych gleb według klas bonitacyjnych (żyzności) przedstawia sie następująco:
 • klasa II-ok. 19 ha
 • klasa IIIa i IIIb - ok. 600 ha
 • klasa III i IV (łąki i pastwiska) - ok. 340 ha
 • klasa IVa i IVb - ok. 507 ha
 • klasa V i VI - ok. 45 ha
Łączna powierzchnia gruntów ornych wynosi ok. 735 ha (ok. 50% powierzchni użytków rolnych), sadów - 69 ha. łąk - ok. 100 ha. pastwisk - ok. 240 ha.

Gospodarstwa Rolne
Ogółem na terenie Cieszyna znajdują się 343 gospodarstwa rolne (stan na 3 l. 10.2002 r.) o zróżnicowanej powierzchni:
 • 1-2 ha- 196 gospodarstw
 • 2-5 ha - 103 gospodarstwa
 • 5-7 ha - 15 gospodarstw
 • 7-10 ha - 13 gospodarstw
 • 10-50 ha - 14 gospodarstw
 • powyżej 50 ha - 2 gospodarstwa
Ze względu na opłacalność produkcji rolnej w ostatnich latach obserwuje się tendencję wydzierżawiania gruntów wchodzących w skład mniejszych gospodarstw (do 7 ha) większym gospodarstwom rolnym.

Rodzaje upraw
Struktura upraw w 2002 roku przedstawiała się następująco (najważniejsze rodzaje):
 • pszenica ozima i jara - ok. 200 ha
 • jęczmień ozimy i jary - ok. 90 ha
 • owies - ok. 50 ha
 • ziemniaki - ok. 50 ha
 • kukurydza - ok. 40 ha
 • okopowe pastewne - ok. 20 ha
 • pszenżyto - ok. 17 ha
 • buraki cukrowe - ok. 5 ha
 • rzepak - ok. 5 ha
W 2002 r. średnia wydajność z l ha wynosiła dla pszenicy ok. 40 q, jęczmienia ok. 45 q, owsa ok. 40 q, pszenżyta ok. 42 q, rzepaku ok. 30 q, ziemniaków ok. 250 q.

Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl