Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze » Walory przyrodnicze »

Lasy

Las przy ul. Dzikiej

Las przy ul. Dzikiej

Las w rejonie ul. Majowej

Las w rejonie ul. Majowej

      Lasy na terenie Cieszyna zajmują obecnie ok. 206 ha, co stanowi zaledwie 7% powierzchni miasta. Nawet uwzględniając inne tereny zalesione, a niebędące formalnie gruntami leśnymi, lasy i zadrzewienia stanowią łącznie ok. 11.6% ogólnej powierzchni Cieszyna (dla porównania - lasy zajmują ponad 38% powierzchni powiatu cieszyńskiego, ponad 32% województwa śląskiego i 28% powierzchni kraju). Ponad 63% cieszyńskich lasów stanowią lasy własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Ustroń. Wszystkie lasy na obszarze miasta zostały zaliczone do tzw. lasów ochronnych (czyli szczególnie chronionych w rozumieniu ustawy o lasach).
      Tylko nieliczne kompleksy leśne na terenie miasta (poza lasami objętymi ochroną rezerwatową lub wskazanymi do objęcia taką ochroną) można zaliczyć do lasów o charakterze zbliżonym do lasów naturalnych. W lasach Skarbu Państwa dominuje świerk (30%), sztucznie sadzony na nieodpowiednich siedliskach. Średni wiek drzewostanów wynosi 73 lata. Lasy niebędące własnością Skarbu Państw a nie posiadają sporządzonych uproszczonych planów urządzania lasu, dlatego nie jest możliwe szczegółowe określenie struktury gatunkowej i wiekowej tych drzewostanów.
      Zakłada się, że docelowo tereny leśne w Cieszynie powinny zajmować ok. 430 ha, czyli stanowić ok. 15% powierzchni Cieszyna.

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9