Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Marzec 2020
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze »

Olza

Rzeka Olza

Rzeka Olza

Aleja Piastowska

Aleja Piastowska

/Barbara Stalmachova & Jan Stalmach (z:”Olza - od pramene po ujście”:”Przyroda”, wyd. Region Silesia s.r.o. 2000) w tłum.K. Jaworski, J. Ondraszek/

      Olza ma źródła w Polsce, w Beskidzie Śląskim. Powstaje przez połączenie małych potoków górskich, które wypływają przeważnie na zachodnich stokach Gańczorki (909 m n. p. m.), częściowo Tynioka (891 n. p. m.), i Koczego Zamku (846 m n.p.m.). Z ważniejszych dopływów należy wymienić wpływającą koło Jabłonkowa z lewej strony rzeczkę Łomną, koło Bystrzycy z prawej potok Głuchową i Wędryńkę przepływającą przez Wędrynię. Przed Czeskim Cieszynem z lewej strony rzeczka Ropiczanka, przed Cieszynem z prawej Puńcówka i za Cieszynem, znowu z prawej strony wpływa Bobrówka. W Karwinie największym dopływem lewobrzeżnym jest Stonawka. Pomiędzy Godowem i Dziećmorowicami z prawej strony wlewa się do Olzy rzeczka Piotrówka, która tutaj stanowi nawet krótki odcinek granicy państwowej. W Boguminie (dzielnica Kopytów) na wysokości 195 m n.p.m.
      Olza wlewa się do Odry - należy zatem do zlewiska bałtyckiego. Całkowita długość rzeki Olzy wynosi 99 km, powierzchnia dorzecza 1115 km2, przeciętny przepływ w miejscu ujścia do Odry wynosi 12,5 m3/s.
      Tereny, przez które przepływa rzeka Olza, w grubych zarysach należą do dwóch systemów orograficznych (górotwórczych). Wschodnia część należy do systemu Karpat Zachodnich (pasmo fliszowe Karpat), część zachodnia zaś w większości do Zagłębia Ostrawskiego. Różne są także warunki klimatyczne. Beskid Śląski należy do karpackiego rejonu klimatycznego, rejonu umiarkowanie gorącego, ale zależnego od wysokości n.p.m.
      Nawet w ciągu jednego dnia zdarzają się tutaj wielkie zmiany temperatury i ciśnienia powietrza. Przeważają wiatry południowe lub południowo-zachodnich. Największe opady atmosferyczne bywają w czerwcu i lipcu, jesienią zdarzają się tutaj mgły, w zimie w dolinach występują częste inwersje temperatury w atmosferze. Wraz z wysokością nad poziomem morza wzrasta także procent opadów śnieżnych i długość trwania pokrywy śnieżnej. Część, która należy do Zagłębia Ostrawskiego, ma wszystkie wskaźniki klimatyczne, zwłaszcza temperatury, znacznie łagodniejsze.
      W zależności od wysokości nad poziomem morza, konfiguracji terenu oraz dalszych wskaźników geograficznych różni się także gatunkowy skład roślin i zwierząt, które w dorzeczu rzeki Olzy występują i żyją.
      Różnorodne i bogate jest życie w Olzie, która, do dnia dzisiejszego zachowała stosunkowo wysoki poziom czystości. Potwierdza to bogate spektrum zwierząt, w wielu przypadkach rzadkich i będących pod ochroną. Ważnym czynnikiem są przychylne warunki żywieniowe. Dostateczna ilość pożywienia oraz światła sprzyja wysokiej pierwotnej produkcji roślin. Bazę żywnościową ekosystemu rzecznego wzmacniają w dodatku różne resztki roślinne, jak opadłe liście, trawa i drewno. Powstaje w ten sposób brązowa masa, oznaczana jako detrytus, który jest przetwarzany przez najniższe formy bakterii i pleśni, ale służy także jako pożywienie dla różnych niższych stworzeń, jak np. larw niektórych rodzajów chruścików, owadów wodnych, wszystkożernych skorupiaków, które służą później jako pożywienie dla wyższych zwierząt - ryb, zwierząt ziemnowodnych, ptaków i ssaków.
• Informacje ogólne

Olza jako rzeka dorzecza Odry, jest drugą po Wiśle co do długości rzeką Beskidu Śląskiego.

• Dopływy Olzy

• Historia rzeki

Olza jest rzeką niewielką, bo zaledwie 99-kilometrową. Dla porównania najdłuższa rzeka świata Nil liczy 6671 km, Odra, którą Olza zasila, 854 km, Wisła, która ma źródło w pobliżu źródeł Olzy, 1047 km, Łaba 1154 km, Wełtawa 430 km. Olza w swym niedługim cieku ma charakter po trosze rzeki górskiej i równinnej.

• Nazwa

Olza i dawny spór o nazwę tej rzeki nie był sporem polsko-czeskim, bo po obu stronach były głosy za Olzą i Olszą (Oląi).

• Przyroda

Olza jest rzeką, która wypływa w górach, gdzie podstawowe procesy ekologiczne wyznacza nurt i turbulencja.


Urząd Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl