Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze » Ochrona przyrody »

Rezerwaty przyrody

Lasek Miejski nad Puńcówką

Lasek Miejski nad Puńcówką

Rezerwat 'Kopce'

Rezerwat 'Kopce'

A. Dorda
Rezerwat KOPCE
      Rezerwat leśny utworzony został w 1953 roku. Obejmuje izolowany kompleks leśny o pow. 14,76 ha, położony na zboczu i wierzchowinie prawego brzegu doliny Olzy, w północnej części Cieszyna.
      W rezerwacie występują dwa zbiorowiska leśne: grąd subkontynentalny i buczyna karpacka. W drzewostanie grądu dominuje grab i dąb szypułkowy, nieco mniej licznie występuje lipa drobnolistna, klon polny, jawor, modrzew europejski, wiąz górski. W podszyciu rosną: czeremcha zwyczajna, głóg jedno- i dwuszyjkowy i leszczyna. W bogatym runie uwagę zwraca licznie występująca cieszynianka wiosenna, a także liczne gatunki typowo grądowe: gwiazdnica wielkokwiatowa, przylaszczka pospolita, gajowiec żółty, miodunka ćma, żywokost bulwiasty. W drzewostanie buczyny karpackiej dominuje buk pospolity (niektóre okazy o rozmiarach pomników przyrody) z domieszką jaworu, klonu zwyczajnego, jesionu i świerka. Podszyt tworzy przede wszystkim bez czarny, w runie występują gatunki charakterystyczne dla buczyny, m.in. żywiec gruczołowaty, a także licznie rosnący tu czosnek niedźwiedzi.
      Spośród ponad 100 gatunków roślin naczyniowych występujących w rezerwacie, kilka podlega ochronie prawnej, są to m.in.: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, kalina koralowa, storczyk trójzębny, gnieźnik leśny, marzanka wonna, pierwiosnka wyniosła, konwalia majowa, kopytnik zwyczajny, śnieżyczka przebiśnieg.

Rezerwat LASEK MIEJSKI NAD OLZĄ
      Rezerwat florystyczny, częściowy, utworzony w 1961 roku, obejmuje wąski pas lasu liściastego o powierzchni 3,23 ha, rosnącego na prawym, stromym zboczu doliny Olzy, w południowym krańcu miasta.
      Teren został objęty ochroną rezerwatową dla zachowania populacji cieszynianki wiosennej oraz fragmentu grądu o pochodzeniu naturalnym z lipą, dębem, grabem, klonem zwyczajnym i polnym oraz jaworem. W podszyciu występują: bez czarny, dereń, leszczyna, głogi. W runie obok cieszynianki bardzo licznie rosną obrazki alpejskie oraz szereg gatunków typowo grądowych – m.in. przytulia Schulteza. Spośród roślin podlegających ochronie w lasku tym występują: konwalia majowa, bluszcz, kopytnik, śnieżyczka przebiśnieg, storczyki - listera jajowata i kruszczyk szerokolistny. Rezerwat przylega do obszarów zabudowanych i jest poddany silnej antropopresji (miejscami daleko posunięta dewastacja niektórych fragmentów lasu).

Rezerwat LASEK MIEJSKI NAD PUŃCÓWKĄ
      Jest to rezerwat florystyczny, częściowy, utworzony w 1961 roku. Obejmuje izolowany niewielki kompleks leśny (o pow. 6,96 ha), położony na prawym brzegu doliny Olzy, na wysokości ujścia Puńcówki do Olzy.
      Rezerwat utworzono dla ochrony populacji cieszynianki wiosennej oraz lasu grądowego. W drzewostanie dominuje jesion wyniosły, grab, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, wiąz górski i pospolity, klon zwyczajny i polny oraz jawor. W podszyciu spotkać można liczne gatunki krzewów z dominującym miejscami bzem czarnym. Bogate jest również runo z licznymi roślinami lasów liściastych i grądowych oraz liczną populacją cieszynianki wiosennej. Do gatunków podlegających ochronie zaliczają się śnieżyczka przebiśnieg, bluszcz pospolity, pierwiosnka wyniosła, barwinek, kopytnik, kalina. Rezerwat znajduje się pod silnym negatywnym oddziaływaniem człowieka. Jest wykorzystywany jako park i miejsce rekreacji, co powoduje synantropizację flory (na obszar objęty ochroną wkraczają liczne gatunki roślin rosnących w miejscach przekształconych przez człowieka) i degradację niektórych fragmentów rezerwatu. Flora tego rezerwatu liczy 184 gatunki roślin naczyniowych.

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9