Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Imprezy nadchodzące

JESTEŚMY PO SPOTKANIU OTWARTYM — ZAPRASZAMY NA WARSZTAT PLANISTYCZNY!

2018-03-19 17:00 - 2018-03-19

Warsztat planistyczny jest kolejnym etapem konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn, która bierze udział w programie „Przestrzeń dla partycypacji” polegającym na wsparciu gminy w prowadzeniu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. Wszystkich zainteresowanych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Kossak-Szatkowskiej, ul. Morcinka i ul. Kargera zapraszamy na warsztat planistyczny 19 marca 2018 r. o godz. 17:00 do Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6. Szczegółowe informacje o dotychczasowych i zaplanowanych działaniach: www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen
Warsztat poprzedziło spotkanie otwarte, które odbyło w Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji 12 grudnia 2017 roku, a jego celem było poznanie potrzeb mieszkańców. Moderatorka spotkania i konsultantka w zakresie partycypacji, Sylwia Widzisz-Pronobis, w prezentacji multimedialnej przedstawiła podstawowe informacje na temat istoty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i procedury jego uchwalania. Poinformowała również o możliwościach współudziału właścicieli, użytkowników wieczystych, użytkowników nieruchomości objętych sporządzaniem projektu planu oraz mieszkańców miasta w procesie wykonywania projektu planu miejscowego. Radosław Jończak, projektant planu, przedstawił uwarunkowania, które powinny zostać uwzględnione w nowym projekcie planu miejscowego. Podczas dyskusji poruszono kwestię rekreacji sportowej i zapewnienia przestrzeni dla jej organizacji w różnych formach. Wiele czasu i uwagi poświęcono problemom związanym z ulicą Sienną m.in. zwrócono uwagę na problem braku możliwości rozbudowy tej drogi. Padła również propozycja organizacji punktów widokowych, z których będzie można podziwiać krajobraz miasta i utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 25%, szczególnie na terenach o funkcjach usługowych. Do dnia 22 grudnia można było składać pisemne uwagi, wnioski, sugestie dotyczące propozycji przyszłego zagospodarowania terenów objętych sporządzanym projektem planu miejscowego.
Jeśli chcesz poznać wyniki dotychczasowych działań; dowiedzieć się, co zostało podniesione w zgłoszonych pisemnie uwagach, wnioskach, sugestiach oraz wypełnionej ankiecie on-line i które z nich da się uwzględnić; jakie są propozycje projektanta – weź udział w warsztacie planistycznym!

Informacje
Miejscowość Cieszyn
Miejsce Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9