Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Wrzesień 2020
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Imprezy nadchodzące

Znakowanie rowerów!

2018-05-19 - 2018-05-20

"

Projekt (nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001290) realizowany przez Mestską Policie Cesky Tesin oraz Straż Miejska w Cieszynie, współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Forensyczne znakowanie identyfikacyjne syntetycznym DNA, to metoda znakowania cennych rzeczy, nie tylko rowerów, polegająca na naniesieniu niewidocznego dla oka specjalnego środka z unikalnym numerem identyfikacyjnym oraz wprowadzeniu oznakowanej rzeczy do lokalnego rejestru, a nastepnie zarejestrowaniu w Narodowym Rejestrze REFIZ.

Ochrona rowerów i innego sprzętu przy pomocy forensycznego znakowania identyfikacyjnego jest nowoczesnym sposobem prewencji, która ma przede wszystkim na celu zapobieganie kradzieżom oraz łatwą identyfikację odzyskanego majątku. Główną jej zaletą jest łatwa aplikacja, wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz długotrwałość. Do znakowania używa się substancji nietoksycznych i bezpiecznych dla zdrowia, które po zaschnięciu są niewidoczne gołym okiem i niemożliwe do usunięcia bez widocznego uszkodzenia.

Podczas znakowania rowerów wypełniany jest formularz rejestracyjny, a właściciel otrzymuje legitymację rejestru. Ponadto właściel wypełnia oświadczenie zezwalajace na przetwarzanie danych osobowych oraz przedkłada fakturę potwierdzającą nabycie roweru lub wypełnia oświadczenie o nabyciu roweru. Formularz zgłoszeniowy zawiera: kod, rodzaj zestawu znakującego, charakterystyczne dane roweru (marka, producent, rodzaj i typ roweru, rok produkcji, typ ramy, nr ramy, kolor ramy, wielkość ramy, ilość przerzutek, hamulce, stan techniczny, 6 zjęć) oraz dane kontaktowe właściciela. Do tego rejestru ma dostęp wyłącznie administrator rejestru (Straż Miejska w Cieszynie) oraz podmioty przez niego upoważnione, lub którym z mocy ustawy jest obowiązany udostępnić (np. Policja, Sąd, Prokuratura). Rejestr lokalny jest powiązny z Narodowym Rejestrem REFIZ, w którym ewidencjonuje się organizację znakującą rower, opis roweru z fotografiami, kod rejestracyjny. Rejestr forensycznego znakowania identyfikacyjnego dostępny jest na stronie internetowej www.refiz.eu. Usługa znakowania rowerów przez Straż Miejską w Cieszynie jest bezpłatna.

á

Pierwsze znakowanie rowerów dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego oraz Czeskiego Cieszyna zaplanowano w dniach 19 i 20 maja na moście granicznym (Most Przyjażni pod Zamkiem Cieszyn) w godzinach 10:00 – 17:00.

á

Wymagania wobec osób pragnących oznakować rower:

  • ukończone 18 lat i zamieszkanie na terenie powiatu cieszyńskiego (dokument potwierdzajacy tożsamość),

  • faktura/rachunek za zakup roweru lub oświadczenie informujące, że jest się właścicielem roweru,

  • zgoda na oznakowanie roweru i przetwarzanie danych osobowych w związku ze znakowaniem roweru,

  • czysty, przepisowo wyposażony rower.

Przypominamy o obowiązkowym wyposażeniu roweru:

  • z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

  • z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,

  • co najmniej jeden sprawnie działający hamulec,

  • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.


Informacje
Miejscowość Cieszyn
Miejsce Most Przyjażni

Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl