Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Imprezy nadchodzące

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej

2019-11-10 - 2019-11-10


Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie serdecznie zapraszają na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wybitnym słowackim działaczom narodowym – ĄudovÝtowi ęt˙rowi, ks. Michalowi Miloslavowi Hodży, ks. Jozefowi Miloslavowi Hurbanowi i Jßnowi KalinŔiakowi – których relacje ze Śląskiem Cieszyńskim i polskimi działaczami narodowymi w okresie Wiosny Ludów były bardzo żywe i bliskie.

Odsłonięcie tablicy odbędzie się 10.11.2019 r. na budynku Parafii ewangelickiej w Cieszynie (pl. Kościelny 6) o godz. 11.00, poprzedzone będzie uroczystym nabożeństwem o godz. 9.00 w Kościele Jezusowym z udziałem zagranicznych gości ze Słowacji i Czech oraz chóru Una Corda z Dolnego Kubina na Słowacji. O godzinie 12.30 rozpocznie się panel dyskusyjny pt. Wolność dla narodów, wolność dla człowieka, w którym udział wezmą: bp mgr SlavomÝr Sabol (Dystrykt Wschodniego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji), bp dr Adrian Korczago (Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP), dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Józef Szymeczek (Uniwersytet Ostrawski), Zbigniew Machej (poeta, tłumacz literatury czeskiej i słowackiej, były dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie). Moderator: dr hab. Wacław Gojniczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Patronat honorowy: bp mgr SlavomÝr Sabol (Dystrykt Wschodniego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji), bp dr Adrian Korczago (Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP), bp Tomßą TyrlÝk (Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej), Duąan KriątofÝk (Ambasador Republiki Słowackiej w RP), MagdalÚna Vßąßryovß (była Ambasador Republiki Słowackiej w RP), Gabriela Staszkiewicz (Burmistrz Miasta Cieszyna).

Partnerzy uroczystości: Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania na Słowacji oraz Miasto Cieszyn

Szczególnym wzorem dla polskich działaczy narodowych połowy XIX wieku był ĄudovÝt ęt˙r. Należy do najważniejszych działaczy narodowych Słowacji. Był nauczycielem w ewangelickim liceum w Preszburgu (Bratysławie), który rozbudzał słowiańskiego ducha narodowego wśród swoich uczniów, do których należeli m.in. Paweł Stalmach i Andrzej Kotula – pierwsi szermierze ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Paweł Stalmach, tak jak jego nauczyciel i przyjaciel ęt˙r, rozpoczął działalność narodową m. in. wydając pierwsze polskie czasopismo „Tygodnik Cieszyński” (1848) – później „Gwiazdka Cieszyńska” – w Cieszynie. Pod wpływem ęt˙r był również Andrzej Kotula – współpracownik „Tygodnika Cieszyńskiego” i współzałożyciel Czytelni Ludowej w Cieszynie.

ĄudovÝt ęt˙r w latach 40. XIX wieku zajął się kodyfikacją języka słowackiego i wraz z grupą przyjaciół m.in. ks. Michalem M. Hodżą, ks. Jozefem M. Hurbanem doprowadzili do ukształtowania i skodyfikowania języka słowackiego. W okresie Wiosny Ludów dążyli do równouprawnienia narodów słowiańskich na Węgrzech. Powołali do życia Słowacką Radę Narodową (Slovenskß nßrodnß rada), która była pierwszym w historii politycznym organem słowackim. W okresie Wiosny Ludów Śląsk Cieszyński były ośrodkiem azylu i koncentracji dla walczących z Węgrami słowackich powstańców. W maju 1848 roku Słowacy odpoczywali w Jabłonkowie, a na przełomie listopada i grudnia 1848 roku 200-osobowy oddział pod wodzą ęt˙ra i ks. Hurbana przebywał w Cieszynie i okolicach. Po raz drugi ęt˙r przebywał w Cieszynie 15 marca 1849 roku, w drodze z delegacją słowacką na dwór cesarski w Wiedniu. Za każdym razem spotykał się z cieszyńskimi działaczami narodowymi Ludwikiem Kluckim i Pawłem Stalmachem.

ks. Michal Hodża w związku ze swoją działalnością narodową przeciwstawiającą się madziaryzacji ludu słowackiego był przez władze węgierskie prześladowany co doprowadziło w 1867 roku do jego emigracji. Jego nowym domem emigranta stał się Cieszyn tu bywał na zebraniach cieszyńskich działaczami narodowymi, m.in. z ks. Leopoldem Otto.

Jßn KalinŔiak uznawany jest za jednego z najwybitniejszych słowackich pisarzy romantycznych i krytyków literackich XIX wieku. Jeden z grupy tzw. ąt˙rovców budzicieli słowackich. W latach 1858-1869 pełnił stanowisko dyrektora ewangelickiego gimnazjum w Cieszynie. Wspierał słowiańską młodzież w cieszyńskim gimnazjum, dzięki jego zaangażowaniu wzrosła znacząco liczba polskich książek w bibliotece szkolnej. Wspierał założenie Czytelni Ludowej w Cieszynie, pisał artykuły do „Gwiazdki Cieszyńskiej”, na łamach której ukazywały się również jego powieści. Uczestniczył w spotkaniach cieszyńskich działaczy narodowych. Należał do prezbiterstwa (rady parafialnej) cieszyńskiej parafii ewangelickiej, z jej ramienia zaangażowany był w budowę ewangelickiego alumneum (internatu) dla uczniów a później nowego gmachu gimnazjum ewangelickiego – później państwowego. Nieprzychylne niemieckie środowisko cieszyńskie doprowadziło do przeniesienia KalinŔiaka na przedwczesną emeryturę.

ĄudovÝt ęt˙r (1815-1856) – słowacki pisarz, publicysta, działacz narodowy, językoznawca, filozof i pedagog.
ks. Michalem Hodżą (1811-1870) – duchowny ewangelicki, poeta, językoznawca.
ks. Jozefem Hurbanem (1817-1888) - duchowny ewangelicki, pisarz, redaktor, organizator życia kulturalnego.
Jßn KalinŔiak (1822-1871) – pisarz, poeta, krytyk literacki i pedagog.

Serdecznie zapraszamy

Informacje
Miejscowość Cieszyn
Miejsce Cieszyn

Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl