O projekcie

W dniu 6 stycznia 2009 roku Gmina Cieszyn podpisała z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu „CISO – Cieszyński Informatyczny System Oświatowy”, tym samym pieczętując proces aplikacji o środki europejskie na jego realizację. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013.


Projekt zakłada stworzenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie oświatą opartego o sieć Internet, w skład którego wejdzie specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt komputerowy, system aplikacji oraz portal edukacyjny do obsługi oświaty w Cieszynie.


Praca z wszystkimi aplikacjami, składowymi systemu będzie możliwa dzięki Portalowi Edukacyjnemu(PE). Portal Edukacyjny pozwoli na uruchamianie on-line wszystkich aplikacji składających się na system.


W Portalu zostaną wyodrębnione dwie części:

  • Część ogólnodostępna – będzie to część Portalu dostępna publicznie na jego stronach internetowych, do zapoznania się z treścią której nie będzie wymogu zalogowania się,
  • Część dostępna po zalogowaniu – będzie to część Portalu, do której dostęp będzie ograniczony wyłącznie dla użytkowników posiadających w nim aktywne konto. W ramach części zalogowanej dostęp do określonych funkcji i modułów będzie mógł być dodatkowo regulowany za pomocą uprawnień.


Zastosowanie systemu pozwoli na pełne, szybkie i rzetelne, dwustronne przekazywanie danych mających zasadniczy wpływ na właściwe zarządzanie oświatą. Posługiwanie się zintegrowanym systemem zarządzania oświatą przede wszystkim usprawni komunikację pomiędzy organem prowadzącym, a podległymi placówkami (6 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 11 przedszkoli).

Strony: 1 2 3 Następna »