O projekcie

Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwojuPod taką nazwą przez okres najbliższych 2 lat będzie realizowany w jedenastu cieszyńskich przedszkolach publicznych projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w obszarze edukacji przedszkolnej na terenie miasta Cieszyna poprzez zwiększenie uczestnictwa w nim dzieci i uatrakcyjnienie edukacji przedszkolnej w wyniku zaoferowania 670 dziewczętom i chłopcom udziału w dodatkowych zajęciach w okresie od lutego 2011 do 31 stycznia 2013 roku. Urozmaicenie oferty edukacyjnej jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym.

Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych został przygotowany przez Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miejskiego w Cieszynie i złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w marcu 2010 roku. Przeszedł on pozytywnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną i otrzymał dofinansowanie. Całkowity koszt realizacji projektu w okresie od 1 lutego 2011 r. do 31stycznia 2013 r. wyniesie 1 031 872,00 zł z czego 1 016 393,92 zł to kwota dofinansowania. Wkład własny wnioskodawcy 15 478,08 zł, czyli środki jakie na realizację projektu przekaże Gmina Cieszyn wynosi 15 478,08. Projekt zakłada przede wszystkim organizację dodatkowych zajęć dla dzieci, prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów z dziedzin, które obejmuje zakres tematyczny projektu. Zajęcia podzielone zostały w 2 grupy tematyczne. Pierwszą stanowią zajęcia ogólnorozwojowe, których głównym założeniem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych, sprawności ruchowej i wrażliwości muzycznej przedszkolaków, a także rozwijanie umiejętności kompetencyjnych. Znajdą się wśród nich zajęcia plastyczne, umuzykalniające i zajęcia z języka angielskiego. Druga grupa to zajęcia korygujące wady rozwojowe tj. wady postawy i wymowy. Wśród uczestników projektu znajdzie się również grupa 16 dzieci niepełnosprawnych, dla których dodatkowe zajęcia będą bodźcem do integracji z rówieśnikami i aktywnego rozwoju. Wymienione zajęcia prowadzone będą we wszystkich przedszkolach publicznych gminy Cieszyn, w ilości proporcjonalnej do wielkości przedszkola.

Zadaniem mającym na celu promowanie edukacji przedszkolnej, jak również same przedszkola jest organizacja w ramach projektu „Spotkań w teatrze” zaplanowanych na maj roku 2011 i 2012. Jest ono kierowane zarówno do dzieci jak i do rodziców. W ramach tego zadania dzieci z cieszyńskich przedszkoli, pod kierunkiem nauczycieli, przygotują spektakl, który wystawiony zostanie w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu zmierzać mają do przygotowania dzieci do płynnego i bezstresowego przejścia ze szczebla edukacji przedszkolnej do szkoły, a rodzicom uzmysłowić jak ważnym etapem dla prawidłowego rozwoju ich dzieci jest edukacja przedszkolna.

Przedszkola publiczne w Cieszynie, realizując projekt „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczną od 1 lutego 2011r. rekrutację dziewczynek i chłopców w wieku od 3 do 5 lat i 6 latków, którzy nie rozpoczęli edukacji w szkole, do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z zakresu:

 • plastyki,
 • zajęć umuzykalniających,
 • z języka angielskiego,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęć z logopedą,
 • zajęć przygotowujących do występu w teatrze.

Zapraszamy zarówno dzieci uczęszczające do przedszkoli, jak również dzieci nieobjęte wychowaniem przedszkolnym.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2011r. do Dyrektorów Przedszkoli publicznych w Cieszynie.

Warunkiem uczestnictwa dzieci w Projekcie jest wiek dziecka 3-5 lat i 6 latki realizujące w przedszkolu program rocznego przygotowania szkolnego oraz wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej tj.: deklaracji udziału w zajęciach, oświadczenia jednego z rodziców/opiekunów beneficjenta ostatecznego o wyrażenie zgody na przystąpienie do Projektu i oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów beneficjenta ostatecznego o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumentacja rekrutacyjna i regulamin rekrutacji do projektu „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju” będą dostępne w przedszkolach publicznych:

 • Przedszkole nr 1 w Cieszynie ul. Michejdy 10, tel. (33) 852-11-67,
 • Przedszkole nr 2 - Integracyjne w Cieszynie ul. Ks. Trzanowskiego 4, tel. (33) 852-06-09,
 • Przedszkole nr 4 w Cieszynie im. Marii Konopnickiej ul. K. Miarki 15, tel. (33) 852-19-75,
 • Przedszkole nr 7 w Cieszynie ul. Gen. Hallera 163, tel. (33) 852-23-26,
 • Przedszkole nr 8 w Cieszynie ul. Chrobrego 1, tel. (33) 852-04-30,
 • Przedszkole nr 9 w Cieszynie ul. Bucewicza 25, tel. (33) 852-04-19,
 • Przedszkole nr 16 w Cieszynie ul. Bielska 75, tel. (33) 852-10-07,
 • Przedszkole nr 17 w Cieszynie ul. Frysztacka 161, tel. (33) 851-52-32,
 • Przedszkole nr 18 w Cieszynie ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6 tel. (33) 852-07-70,
 • Przedszkole nr 19 w Cieszynie ul. Skrajna 5, (33) 852-40-05,
 • Przedszkole nr 20 w Cieszynie ul. Św. Jerzego 4, (33) 852-44-24.