Aktualności/komunikaty

I POZIOM OSTRZEGANIA

 

b_150_100_16777215_00_images_Art_1.jpgb_150_100_16777215_00_images_Art_2.jpgZgodnie z komunikatem przekazanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, informujemy, że na terenie województwa śląskiego wystąpił I POZIOM OSTRZEGANIA (informacyjny i edukacyjny), oznaczony kolorem żółtym.

Zgodnie z "Planem działań krótkoterminowych", stanowiącym część "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji" (Uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku) wystąpienie I POZIOMU OSTRZEGANIA jest związane z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 50 µg/m³ na stanowiskach pomiarowych, w tym na stacji w Cieszynie przy ul. Mickiewicza. POZIOM I obowiązuje do końca roku. Poziomy zanieczyszczenia powietrza obrazuje Indeks jakości powietrza, który wyrażony został w 6 kategoriach i przypisanych im kolorach. 

Więcej informacji znajduje się w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (POP_SL_2017.pdf)POP_SL_2017.pdf[ ]22931 Kb
Pobierz plik (Artykuł WR.pdf)Artykuł WR.pdf[ ]46 Kb