Aktualności/komunikaty

RENEGADE SAREX 18/II

 

W związku z planowanym krajowym ćwiczeniem RENEGADE SAREX 18/II organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), informujemy że w dniach 14-15 listopada br. (termin zapasowy 16 listopada br.) odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

Apelujemy do mieszkańców Cieszyna o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia. W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 33 4794 368-370.

 

Dodatkowe informacje