Aktualności/komunikaty

INFORMACJA dla mieszkańców Cieszyna o sposobie postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego

INFORMACJA

dla mieszkańców Cieszyna o sposobie postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego

 

Każdy mieszkaniec winien być świadomy niebezpieczeństwa powodzi, jeżeli mieszka na nisko położonym terenie, w pobliżu rzeki, potoku. Nawet najmniejszy potok może spowodować podtopienie lub zalanie terenu wokół niego. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach podczas wystąpienia obfitych opadów.

 

W czasie zagrożenia powodziowego:

- nasłuchuj komunikatów radiowych i telewizyjnych na temat pogody, stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej. Stan wód możesz sprawdzać samodzielnie na stronie http://monitor.pogodynka.pl, http://cieszyn.hydrowskaz.pl/,

 

Stan ostrzegawczy dla rzeki Olzy wynosi 140 cm, stan alarmowy 230 cm

 

- sprawdzaj na bieżąco informacje w lokalnych portalach internetowych oraz na stronie www.cieszyn.pl/mczk,

- podejmuj czynności zmierzające do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony domostw/przedsiębiorstw przed skutkami powodzi.

 

Informuję, iż w przypadku osiągnięcia wysokiego poziomu wody w rzekach, może zostać wprowadzone na terenie miasta pogotowie przeciwpowodziowe oraz alarm przeciwpowodziowy, o czym będą Państwo informowani poprzez miejski system sms oraz strony internetowe miasta (www.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl/mczk).

 

W razie potrzeby zostanie uruchomiony miejski magazyn przeciwpowodziowy znajdujący się przy ul. Liburnia 4 (Miejski Zarząd Dróg).

 

Ważne telefony:

Straż Pożarna 998,112, 33 852 11 06

Pogotowie Ratunkowe 999,112

Policja 997,112, 33 851 62 00

Straż Miejska 986, 33 479 49 70

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 33 479 43 68 - 70

 

Dodatkowe informacje