Aktualności/komunikaty

Zmiany wartości poziomów dla pyłu zawieszonego PM 10

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) uległy zmianie wartości poziomów informowania i alarmowania  dla pyłu zawieszonego PM 10. Zgodnie z nowymi przepisami:

poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM 10 został zmieniony z 200 µg/m na 100 µg/m3,

 poziom alarmowy dla pyłu PM 10 został zmieniony z 300 µg/m na 150 µg/m3

 

 

 

Dodatkowe informacje