Aktualności/komunikaty

Obowiązek usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

Informujemy, że nadal obowiązuje Rozporządzenie nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 235 z 31 grudnia 2009 r., poz. 4841. Treść rozporządzenia oraz dane dotyczące obciążeń śniegiem dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/odsniezanie-budynkow-i-obiektow-1

Dodatkowe informacje