Aktualności/komunikaty

Komunikat

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

Szanowni Państwo,

W związku z pismem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 24 maja 2018 r. o potrzebie zmiany lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza przy ul. Mickiewicza 13 z Państwowego Monitoringu Środowiska, informuję, że Urząd Miejski podejmował szereg działań w celu udzielenia pomocy w wyznaczeniu nowego stanowiska dla stacji. Jednak ze względu na znaczna gęstość zabudowy i duże zróżnicowanie topograficzne miasta, żadne ze wskazanych miejsc nie spełniło narzucanych wymagań.

Zapewniam jednak, że w trosce o zdrowie mieszkańców, pozostawienie stacji monitoringu jakości powietrza w Cieszynie jest dla mnie niezwykle istotne, dlatego też ponownie zwróciłam się do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z pismem podtrzymującym propozycję pomocy w wyznaczeniu nowej lokalizacji.

Tymczasem zachęcam do korzystania z pomiarów czeskiego monitoringu powietrza na stronie:  http://portal.chmi.cz/ , zakładka Ovzduši.

Z poważaniem

Gabriela Staszkiewicz

Burmistrz Miasta Cieszyna

Dodatkowe informacje