Aktualności/komunikaty

Ostrzeżenie hydrologiczne 21.06.2020 r.

Data i godzina wydania: 21.06.2020 - godz. 08:06

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział 

Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:5

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 08:06 dnia 21.06.2020 do godz. 07:52 dnia 22.06.2020

Obszar: Województwo śląskie 

Przebieg: Górną Odrą będzie przemieszczało się wezbranie przeważnie powyżej stanów alarmowych. 

W zlewniach dopływów górnej Odry w godzinach popołudniowych i wieczornych stany wody 

ponownie zaczną wzrastać. Lokalnie, w wyniku spływu wód opadowych, również możliwe wzrosty 

powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Karina Kózka

Dodatkowe informacje