Aktualności/komunikaty

Awaria sieci wodociągowej dn. 29.07.2020 r.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 29.07.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 8:30 do godz. 12:00 w Cieszynie w rejonie ulic: Stawowej 59a, 59e, 63a, Barteczka 9, 9c, 13, 13a, 17, 17b, 17d, 17e, 17g. Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii, może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie.

Dodatkowe informacje