Awarie i wyłączenia sieci gazowej

Informujemy, że w dniu 16.01.2020 (czwartek) w godz. 7:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie gazu w Cieszynie przy ulicach Moniuszki 3, 5, 7, 6, 8, Szymanowskiego, Karłowicza, Filasiewicza 4,11,9, Macierzy Szkolnej, Bucewicza, Tuwima, Zakątek, Słoneczna, Piękna, Wesoła, Partyzantów, Hażlaska 37,45, 49, 49a, 53, 53a 55, 18, 18abc, 22, 28, Folwarczna 22, 24, 30, 30a, 34, 36, Węgielna, Skrajna, Kamienna, Polna, Dolna, Czytelni Ludowej, Katowicka 3.

 

*

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje o planowanej akcji przewonienia gazu ziemnego, która zostanie przeprowadzona w dniach 20-22.09.2019r. na terenie gminy: Cieszyn.

Akcja przewonienia gazu ziemnego polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu stanie się intensywniejszy, co umożliwi wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

Akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców.

Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzą służby Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., natomiast usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy niezwłocznie powiadomić administratora budynku lub Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

 *

2 października 2014 r. w godz. 8.00 - 15.00 nastąpi przerwa w dostawie gazu w obrębie ul. Wyższej Bramy, Plac Wolności, Górnej, Puńcowskiej, Mickiewicza, Trzanowskiego, Długiej, Prostej, Równej, Południowej, Hallera.

*

W związku z koniecznością wykonania prac sieciowych związanych z przełączeniem nowo wybudowanego gazociągu na ul. Bobreckiej i ul. Korfantego w Cieszynie,
Rozdzielnia Gazu w Cieszynie informuje o planowanych przerwach w dostawie paliwa gazowego.

1. Wyłączenie gazu w dniu 02.01.2014 w godz. 7:00 - 14:00
    ul. Garncarska, ul. Bobrecka, ul. Korfantego, ul. Hajduka

2. Wyłączenie gazu w dniu 03.01.2014 w godz. 7:00 - 14:00
    ul. Kochanowskiego, ul. Bobrecka, ul. Korfantego, ul. Hajduka

Prosimy o nie korzystanie z gazu w podanym terminie. Zawory przed urządzeniami gazowni należy pozostawić zamknięte.
Szczegółowe informacje o przerwie w dostawie gazu otrzymacie Państwo pod nr telefonu : 33 852 02 29,  33 851 85 60. 

*

W związku z koniecznością wykonania prac sieciowych związanych z przełączeniem nowo wybudowanego gazociągu na ul. Stalmacha w Cieszynie,
Rozdzielnia Gazu w Cieszynie informuje o planowanych przerwach w dostawie paliwa gazowego:

 Wyłączenie gazu w dniu 28.11.2013 r. w godz. 7.00 - 16.00:

- Pl. Wolności,
- ul. 3 Maja,
- ul. Miarki,
- ul. ks. Świeżego,
- ul. Jordana,
- ul. Stalmacha,
- ul. Sienkiewicza,
- ul. Kraszewskiego,
- ul. Ogrodowa,
- ul. Błogocka,
- ul. Wojska Polskiego,
- ul. Pl. Poniatowskiego.

Wyłączenie gazu w Cieszynie w dniu 3.12.2013 r. w godz. 7.00 - 16.00:
- ul. Stalmacha,
- ul. Sienkiewicza,
- ul. Kraszewskiego,
- ul. Ogrodowa,
- ul. Błogocka,
- ul. Wojska Polskiego,
- Pl. Poniatowskiego.

Równocześnie Rozdzielnia Gazu w Cieszynie prosi o niekorzystanie z gazu w podanym terminie. Zawory przed urządzeniami gazowymi należy pozostawić zamknięte.

Szczegółowe informacje o przerwie w dostawie gazu w miejscowości Cieszyn otrzymacie Państwo pod numerem telefonu: 33 852 02 29, 33 851 85 60.

*

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu. Rozdzielnia Gazu w Cieszynie, informuje o planowanych zadaniach inwestycyjnych, polegających na przebudowie istniejącej sieci gazowej.

1. Cieszyn, ul. Bobrecka (od mostu na rzece Bobrówce do ul. Garncarskiej)
2. Cieszyn, ul. Stalmacha (od ul. 3 Maja do ul. Błogockiej)
3. Cieszyn, ul. Głęboka (od Rynku do ul. Zamkowej)
4. Cieszyn, ul. Korfantego (od Placu Londzina do ul. Wyspiańskiego)
5. Cieszyn, ul. Na Wzgórzu - Orzechowa
6. Cieszyn, ul. Zajęcza - Mysia - Jeżowa - Jelenia

Planowany termin zakończenia wszystkich zadań - 30.12.2013 r.

 

 

 

Dodatkowe informacje