Awarie i wyłączenia sieci gazowej

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje o planowanej akcji przewonienia gazu ziemnego, która zostanie przeprowadzona w dniach 20-22.09.2019r. na terenie gminy: Cieszyn.

Akcja przewonienia gazu ziemnego polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu stanie się intensywniejszy, co umożliwi wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

Akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców.

Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzą służby Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., natomiast usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy niezwłocznie powiadomić administratora budynku lub Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

 *

2 października 2014 r. w godz. 8.00 - 15.00 nastąpi przerwa w dostawie gazu w obrębie ul. Wyższej Bramy, Plac Wolności, Górnej, Puńcowskiej, Mickiewicza, Trzanowskiego, Długiej, Prostej, Równej, Południowej, Hallera.

*

W związku z koniecznością wykonania prac sieciowych związanych z przełączeniem nowo wybudowanego gazociągu na ul. Bobreckiej i ul. Korfantego w Cieszynie,
Rozdzielnia Gazu w Cieszynie informuje o planowanych przerwach w dostawie paliwa gazowego.

1. Wyłączenie gazu w dniu 02.01.2014 w godz. 7:00 - 14:00
    ul. Garncarska, ul. Bobrecka, ul. Korfantego, ul. Hajduka

2. Wyłączenie gazu w dniu 03.01.2014 w godz. 7:00 - 14:00
    ul. Kochanowskiego, ul. Bobrecka, ul. Korfantego, ul. Hajduka

Prosimy o nie korzystanie z gazu w podanym terminie. Zawory przed urządzeniami gazowni należy pozostawić zamknięte.
Szczegółowe informacje o przerwie w dostawie gazu otrzymacie Państwo pod nr telefonu : 33 852 02 29,  33 851 85 60. 

*

W związku z koniecznością wykonania prac sieciowych związanych z przełączeniem nowo wybudowanego gazociągu na ul. Stalmacha w Cieszynie,
Rozdzielnia Gazu w Cieszynie informuje o planowanych przerwach w dostawie paliwa gazowego:

 Wyłączenie gazu w dniu 28.11.2013 r. w godz. 7.00 - 16.00:

- Pl. Wolności,
- ul. 3 Maja,
- ul. Miarki,
- ul. ks. Świeżego,
- ul. Jordana,
- ul. Stalmacha,
- ul. Sienkiewicza,
- ul. Kraszewskiego,
- ul. Ogrodowa,
- ul. Błogocka,
- ul. Wojska Polskiego,
- ul. Pl. Poniatowskiego.

Wyłączenie gazu w Cieszynie w dniu 3.12.2013 r. w godz. 7.00 - 16.00:
- ul. Stalmacha,
- ul. Sienkiewicza,
- ul. Kraszewskiego,
- ul. Ogrodowa,
- ul. Błogocka,
- ul. Wojska Polskiego,
- Pl. Poniatowskiego.

Równocześnie Rozdzielnia Gazu w Cieszynie prosi o niekorzystanie z gazu w podanym terminie. Zawory przed urządzeniami gazowymi należy pozostawić zamknięte.

Szczegółowe informacje o przerwie w dostawie gazu w miejscowości Cieszyn otrzymacie Państwo pod numerem telefonu: 33 852 02 29, 33 851 85 60.

*

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu. Rozdzielnia Gazu w Cieszynie, informuje o planowanych zadaniach inwestycyjnych, polegających na przebudowie istniejącej sieci gazowej.

1. Cieszyn, ul. Bobrecka (od mostu na rzece Bobrówce do ul. Garncarskiej)
2. Cieszyn, ul. Stalmacha (od ul. 3 Maja do ul. Błogockiej)
3. Cieszyn, ul. Głęboka (od Rynku do ul. Zamkowej)
4. Cieszyn, ul. Korfantego (od Placu Londzina do ul. Wyspiańskiego)
5. Cieszyn, ul. Na Wzgórzu - Orzechowa
6. Cieszyn, ul. Zajęcza - Mysia - Jeżowa - Jelenia

Planowany termin zakończenia wszystkich zadań - 30.12.2013 r.

 

 

 

Dodatkowe informacje