Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

W związku ze zbliżającym się okresem letnim, a także na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszar wodnych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego;

3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Prosimy także zapoznać się z poniższymi znakami:

1. Znaki zakazu – wskazują rodzaj zakazu i określają jego przyczynę:

 

1) znak "kąpiel zabroniona",

2) znak "kąpiel zabroniona-szlak żeglowny",

3) znak "kąpiel zabroniona-most",

4) znak "kąpiel zabroniona-spiętrzenie wody",

5) znak "kąpiel zabroniona-woda skażona",

6) znak "kąpiel zabroniona-woda pitna",

7) znak "kąpiel zabroniona-hodowla ryb",

8) znak "skakanie do wody zabronione",

9) znak "strefa ciszy".

 2. Znaki nakazu:

 1) znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”

 

2) znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”

 

3. Znaki informacyjne - uprzedzają kąpiących się o niebezpiecznych miejscach na obszarze wodnym, wskazują przyczynę niebezpieczeństwa, a także informują o znajdującym się w pobliżu znaku obiekcie lub urządzeniu :

1) znak "wiry",

2) znak "niebezpieczna głębokość wody",

3) znak "nagły uskok",

4) znak "pale"

5) znak "skały podwodne",

6) znak "kamieniste dno",

7) znak "sieci rybackie",

8) znak "wodorosty"

9) znak "zimna woda",

 

 

10) znak "plaża strzeżona",

11) znak "punkt medyczny",

12) znak "telefon".

 

Oznaczenia kolorów flag:

 1) flaga biała - kąpiel dozwolona;

 2) flaga czerwona - zakaz kąpieli.

 

Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

 1) temperatura wody wynosi poniżej 14°C;

 2) widoczność jest ograniczona do 50 m;

 3) szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;

 4) występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;

 5) występują silne prądy wsteczne;

6) trwa akcja ratownicza;

7) prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;

8) występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;

9) występują wyładowania atmosferyczne.

Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego!

 Zachowaj ostrożność nad wodą:
- Kąp się tylko w miejscach oznakowanych.
- Przestrzegaj zasad i zapoznaj się z regulaminem kąpieliska.
- Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
- Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich.
- Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.
- Jeśli zauważysz, że ktoś tonie – natychmiast wezwij pomoc.

Ponadto przypominamy, że Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej uruchomiło numer ratunkowy nad wodą 604 900 300. Numer ten jest przeznaczony dla osób potrzebujących pomocy na obszarach wodnych miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego w województwie śląskim, w szczególności na terenie Jeziora Międzybrodzkiego i Jeziora Żywieckiego.

TELEFON ALARMOWY 112

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAŻ POŻARNA 998

POLICJA 997

STRAŻ MIEJSKA 986

WOPR 601 100 100

Dodatkowe informacje