Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

W związku ze zbliżającym się okresem letnim, a także na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszar wodnych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego;

3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Prosimy także zapoznać się z poniższymi znakami:

1. Znaki zakazu – wskazują rodzaj zakazu i określają jego przyczynę:

 

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image001.gif

1) znak "kąpiel zabroniona",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image002.gif

2) znak "kąpiel zabroniona-szlak żeglowny",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image003.gif

3) znak "kąpiel zabroniona-most",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image004.gif

4) znak "kąpiel zabroniona-spiętrzenie wody",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image005.gif

5) znak "kąpiel zabroniona-woda skażona",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image006.gif

6) znak "kąpiel zabroniona-woda pitna",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image007.gif

7) znak "kąpiel zabroniona-hodowla ryb",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image008.gif

8) znak "skakanie do wody zabronione",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image009.gif

9) znak "strefa ciszy".

 2. Znaki nakazu:

 1) znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”

b_150_100_16777215_00_images_znak_1.png 

2) znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”

b_150_100_16777215_00_images_znak_2.png

 

3. Znaki informacyjne - uprzedzają kąpiących się o niebezpiecznych miejscach na obszarze wodnym, wskazują przyczynę niebezpieczeństwa, a także informują o znajdującym się w pobliżu znaku obiekcie lub urządzeniu :

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image010.gif

1) znak "wiry",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image011.gif

2) znak "niebezpieczna głębokość wody",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image012.gif

3) znak "nagły uskok",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image013.gif

4) znak "pale"

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image014.gif

5) znak "skały podwodne",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image015.gif

6) znak "kamieniste dno",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image016.gif

7) znak "sieci rybackie",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image017.gif

8) znak "wodorosty"

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image018.gif

9) znak "zimna woda",

 

 

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image019.gif

10) znak "plaża strzeżona",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image020.gif

11) znak "punkt medyczny",

b_150_100_16777215_00_http___strona.winoa.nazwa.pl_uploads_images_wzory_znakow_image021.gif

12) znak "telefon".

 

Oznaczenia kolorów flag:

 1) flaga biała - kąpiel dozwolona;

 2) flaga czerwona - zakaz kąpieli.

 

Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

 1) temperatura wody wynosi poniżej 14°C;

 2) widoczność jest ograniczona do 50 m;

 3) szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;

 4) występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;

 5) występują silne prądy wsteczne;

6) trwa akcja ratownicza;

7) prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;

8) występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;

9) występują wyładowania atmosferyczne.

Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego!

 Zachowaj ostrożność nad wodą:
- Kąp się tylko w miejscach oznakowanych.
- Przestrzegaj zasad i zapoznaj się z regulaminem kąpieliska.
- Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
- Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich.
- Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.
- Jeśli zauważysz, że ktoś tonie – natychmiast wezwij pomoc.

Ponadto przypominamy, że Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej uruchomiło numer ratunkowy nad wodą 604 900 300. Numer ten jest przeznaczony dla osób potrzebujących pomocy na obszarach wodnych miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego w województwie śląskim, w szczególności na terenie Jeziora Międzybrodzkiego i Jeziora Żywieckiego.

TELEFON ALARMOWY 112

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAŻ POŻARNA 998

POLICJA 997

STRAŻ MIEJSKA 986

WOPR 601 100 100