Do pobrania

1. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad organizacji i sposobu szkoleń z zakresu OC.

2. Wytyczne Wojewody Śląskiego Szefa obrony cywilnej województwa w sprawie rodzajów formacji obrony cywilnej tworzonych na terenie województwa śląskiego, ich struktur organizacyjnych, czasów osiągania gotowości do działania oraz zadań i wyposażenia.

3. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego.

4. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej kraju w zakresie kwalifikacji i działalności instruktorów obrony cywilnej.

5. Wytyczne gospodarowania sprzętem obrony cywilnej Wojewody Śląskiego.   

 

Dodatkowe informacje