KORONAWIRUS - INFORMACJE

KORONAWIRUS

Rekomendacje

Rekomendacje Starosty Cieszyńskiego dot. imprez masowych

Coronawirus w Czechach

Z informacji uzyskanych z Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Czeskim Cieszynie na terenie Republiki Czeskiej Rada Bezpieczeństwa Narodowego postanowiła odwołać nauczanie w szkołach podstawowych, średnich i wyższych od środy 11 marca br z powodu coronawirusa.

Od godz.18:00 zabronione jest organizowanie wydarzeń z udziałem ponad 100 uczestników.

Zakaz dotyczy przedstawień teatralnych, muzycznych, filmowych i innych, a także wydarzeń sportowych lub religijnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, z udziałem ponad 100 osób. Zakaz obowiązuje do odwołania.

Obecnie w Czechach potwierdzono 40 przypadków zakażonych coronawirusem. Sytuacja stale się zmienia.

Regularne informacje o sytuacji w Czechach są dostępne pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia - mzcr.cz

Państwowy Instytut Zdrowia - szu.cz

Regionalne stacje higieny z siedzibą w Ostrawie - khsova.cz

SPOT

Link do spotu zawierającego informacje o podstawowych środkach ochronnych: 

http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/75/koronawirus_prev.mp4

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dodatkowe informacje