Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Art. 2 ust. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.


Zawiadamiając służby ratunkowe o powstałym zagrożeniu:

- podaj dokładny adres zdarzenia;
- swoje imię i nazwisko;
- numer tel. z którego dzwonisz;
- jaki jest stan osoby wymagającej pomocy

- staraj się być opanowany i rzeczowy;
- zakończ rozmowę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Dodatkowe informacje